Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Estonia

02/13/2020 | Press release | Distributed by Public on 02/13/2020 07:04

Valitsus kiitis heaks Eesti seisukohad Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi suhete läbirääkimiste mandaadi kohta

Vabariigi Valitsus kiitis täna heaks seisukohad Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi tulevikusuhete läbirääkimiste alustamise ja läbirääkimisjuhiste mandaadi kohta. Mandaat võimaldab alustada läbirääkimisi Ühendkuningriigiga.

Välisminister Urmas Reinsalu rõhutas, et Eesti seisukohad lähtuvad senistest Vabariigi Valitsuse seisukohtadest. 'Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi edasistes suhetes soovime võimalikult lähedast, tihedat ja ambitsioonikat koostööd. Seejuures on oluline õiguste ja kohustuste tasakaalu hoidmine ning võrdsete tingimuste loomine,' sõnas Reinsalu.

'Nii Ühendkuningriigi kui ka Euroopa Liidu huvides on sõlmida laiaulatuslik vabakaubandusleping, mis hõlmab nii teenuseid kui ka digikaubandust, kuid tagab ka võrdsed võimalused avatuks ja ausaks konkurentsiks,' rääkis Reinsalu. 'Majanduspartnerlus peaks sisaldama ka transpordilepinguid ja energeetika-alast koostööd. Samuti peab lühiajaline viisavaba reisimine soodustama hariduse-, noorte ja teadusvaldkonna inimeste liikumist.'

Läbirääkimisjuhised hõlmavad ka Ühendkuningriigi kaasamist Euroopa Liidu välis-, julgeoleku- ja kaitsekoostöösse. 'Julgeolekupartnerluse raames nähakse ette võimalusi vastastikuseks õiguskaitse-alaseks ja justiitskoostööks, seal hulgas rahapesu vastaseks võitluseks,' lisas Reinsalu. 'Välis- ja julgeolekupoliitika valdkonnas kavandame konsultatsioone ja dialooge erinevatel teemadel nagu näiteks sanktsioonipoliitika ning Ühendkuningriigi kaasamist Euroopa Liidu operatsioonidele ja missioonidele.'

Euroopa Liidul on kavas EL-ÜK tulevikusuhete läbirääkimiste mandaat heaks kiita 25. veebruaril 2020. Mandaadis kokkuleppimine võimaldab Ühendkuningriigiga läbirääkimisi alustada.

Lisainfo:

Pia Kuusik
Välisministeerium
Meedianõunik
Avalike suhete osakond