Results

Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic

01/21/2021 | Press release | Distributed by Public on 01/21/2021 14:50

Kórejská republika - cestovanie a opatrenia proti šíreniu COVID-19

21.1.2021 | Kórejská republika | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Kórejská republika

V snahe zabrániť šíreniu COVID-19 zo zahraničia vláda Kórejskej republiky s platnosťou od 13. apríla 2020 dočasne pozastavila platnosť víz na krátkodobý pobyt, ako aj bezvízový styk v zmysle dohody o oslobodení od vízovej povinnosti pre 88 krajín, vrátene Slovenska. Občania SR, ktorí budú chcieť vstúpiť na územie Kórejskej republiky, si budú musieť podať žiadosť o víza na Veľvyslanectve Kórejskej republiky v Bratislave. Zároveň upozorňujeme, že Veľvyslanectvo Kórejskej republiky v Bratislave momentálne neprijíma žiadosti o krátkodobé turistické víza. Proces vydávania víz taktiež trvá dlhšie než obvykle a je nutné počítať s 2-3 týždňami.

Platnosť krátkodobých víz (na pobyt kratší ako 90 dní) vydaných pred 5. aprílom 2020, vrátane, je zrušená. Cudzinci, ktorí už vstúpili do Kórejskej republiky, tam budú môcť v rámci povolenej dĺžky pobytu zostať. Horeuvedené pozastavenie platnosti sa netýka víz na krátkodobé zamestnanie (C-4) a víz na dlhodobý pobyt. Výnimky majú držitelia diplomatického alebo služobného cestovného pasu, členovia posádky lietadiel alebo lodí a podnikateľov, ktorí sú držiteľmi ABTC (cestovnej karty APEC Business Travel Card). Tranzit na medzinárodnom letisku v Soule je možný bez víza, ak pasažier neopustí tranzitný priestor (predpokladom je mať už odbavenú batožinu až do cieľovej destinácie).

Množstvo štátov a regiónov obmedzilo alebo zakázalo vstup cestujúcim z Južnej Kórey v snahe zabrániť šíreniu COVID-19, preto odporúčame informovať sa o existujúcich obmedzeniach pri ceste do/z Kórejskej republiky v jednotlivých krajinách.

Úrady z obavy pred vytváraním nových ohnísk ponechávajú striktné kontroly pri príletoch na letiskách.

Od 8. januára 2021 sa musia všetci cudzinci (a občania Kórejskej republiky cestujúci zo Spojeného kráľovstva a Juhoafrickej republiky) prichádzajúci do Kórejskej republiky preukázať negatívnym výsledkom PCR testu na COVID-19 v anglickom jazyku alebo kórejskom jazyku urobeného maximálne 72 hodín pred odletom do Kórejskej republiky. Ak bol výsledok testu vydaný v inom jazyku, je nutné aby bol preklad do angličtiny alebo kórejčiny overený notárom. Deti do 6 rokov (v čase vstupu do krajiny) majú z povinnosti preukázať sa negatívnym PCR testom výnimku. Bez negatívneho PCR testu nebude cestujúcim umožnené nastúpiť do lietadla. Povinnosť preukázať sa negatívnym PCR testom platí aj pre cudzincov prichádzajúcich do Kórejskej republiky loďou.

Od 11. mája 2020 sú všetci cestujúci prichádzajúci do Južnej Kórey povinní absolvovať 14-dňovú karanténu bez ohľadu na výsledok PCR testu. Tí cestujúci, ktorí po prílete prejavujú symptómy typické pre COVID-19 alebo cestujú na krátkodobé víza sú po prílete testovaní na prítomnosť koronavírusu v jednom z testovacích zariadení, kde sú prepravení autobusom priamo z letiska, a kde čakajú v karanténe na výsledok testu. V prípade pozitívneho testu sú hospitalizovaní alebo daní do karantény na pozorovanie do Centra starostlivosti.

Cudzinci cestujúci na krátkodobé víza sú povinne testovaní po prílete na letisku alebo v štátom určenom testovacom zariadení a bez ohľadu na výsledok testu sú povinní podrobiť sa 14-dňovej karanténe v štátnom zariadení na ich vlastné náklady (cena 150 000 KRW/deň, cca 110 eur/deň). V tejto súvislosti sa požaduje, aby krátkodobí cestujúci bez potvrdenej adresy pobytu v Kórei vyplnili a odovzdali tlačivo Agreement to Facility Quarantine počas procesu vydania palubného lístku na let do Kórey.

Občania Kórejskej republiky a cudzinci s dlhodobými vízami/pobytom (držitelia Alien Registration Card) so symptómami COVID-19, ktorí boli testovaní po príchode, sú aj v prípade negatívneho testu povinní dodržať 14-dňovú domácu samo-izoláciu.

Asymptomatickí občania Kórejskej republiky a cudzinci s dlhodobými vízami/pobytom (držitelia Alien Registration Card) nie sú testovaní priamo na letisku, ale musia absolvovať povinnú 14-dňovú domácu samo-izoláciu a sú povinní dať sa testovať do troch dní od príchodu.

V prípade porušenia podmienok karantény/samoizolácie sa aplikujú tvrdé sankcie - jednoročné väzenie alebo 10 mil. KRW (cca 7400 eur). Navyše sa prichyteným narušiteľom nasadia elektronické náramky a cudzincom hrozí vyhostenie. Cudzinci, ktorí sú nakazení vírusom COVID-19 a porušia podmienky karantény/samo-izolácie si budú musieť taktiež sami uhradiť všetky náklady spojené s liečbou a hospitalizáciou.

Výnimku z povinnej karantény majú, v prípade negatívneho testu na COVID-19, držitelia A1, A2 a A3 víz a držitelia Isolation Exemption Certificate, ktorý môže vydať zastupiteľský úrad Kórejskej republiky pred cestou na základe odôvodnenej žiadosti o nevyhnutnosti cesty (humanitárne, obchodné, vážne pracovné dôvody). V tomto prípade budú tieto osoby pod aktívnym monitoringom pomocou mobilnej aplikácie a telefonickej komunikácie s kórejskými zdravotníkmi. Držitelia A1, A2 a A3 víz sa môžu po prílete a absolvovaní testu vo vládnom testovacom zariadení, kam sú prepravení z letiska, presunúť na svoju rezidenciu, kde sú povinní v samo-izolácii počkať na výsledok testu. Verejné priestory ako hotely a hostely nie sú považované za vhodné na čakanie na výsledok testu. Ubytovacie zariadenia nevyhradené štátom na účel karantény nie sú považované za vhodné na čakanie na výsledok testu.

Od 1. júna 2020 musia všetci cudzinci, okrem držiteľov víz A1, A2, A3 a F4, ktorí bývajú v Kórei s dlhodobými vízami, požiadať o povolenie na opätovný vstup na miestnom imigračnom úrade pred odchodom z Kórey, v opačnom prípade im skončí ich registrácia cudzinca ako aj platnosť ich dlhodobých víz a pred opätovným vstupom do Kórey budú musieť požiadať o udelenie nových víz.

Všetci cudzinci, ktorým bude udelené povolenie na opätovný vstup a ktorí chcú znovu vstúpiť do Kórey, sa musia podrobiť lekárskej prehliadke najskôr dva pracovné dni pred dátumom svojho odchodu do Kórey a na vyžiadanie predložiť svoju písomnú diagnózu imigračnému úradníkovi. Ak tak neurobia, hrozí im odmietnutie opätovného vstupu. Vo výnimočných prípadoch sú kórejské úrady ochotné akceptovať písomné diagnózy vydané najskôr 3 pracovné dni pred dátumom odchodu do Kórey.

Diagnóza musí byť napísaná v anglickom alebo kórejskom jazyku, podpísaná lekárom a vydaná autorizovanou lekárskou inštitúciou. Taktiež musí obsahovať dátum vyšetrenia a informácie o prítomnosti alebo neprítomnosti horúčky, kašľa, zimnice, bolesti hlavy, dýchacích ťažkostí, bolesti svalov a pľúcnych symptómov. V prípadoch kedy nie je možné vydať lekársku diagnózu v anglickom alebo kórejskom jazyku, je možné predložiť diagnózu aj v inom jazyku s prekladom do anglického alebo kórejského jazyka s podpísaným certifikátom o preklade, v ktorom predkladajúci prevezme právnu zodpovednosť za správnosť prekladu.

Registrovaní cudzinci s dlhodobými vízami, ktorí dočasne opustia Kóreu na menej ako 3 týždne, za účelom podnikania, žurnalistiky alebo akademickej činnosti, sú oprávnení dostať pred svojím odchodom osvedčenie o oslobodení od lekárskej prehliadky (Medical Examination Exemption Certificate), vydané miestnym imigračným úradom. Osvedčenie o oslobodení od lekárskej prehliadky je platné iba do troch týždňov od dátumu opustenia Kórey.

Cudzinci, ktorí majú výnimku z izolácie vydanú kórejským veľvyslanectvom alebo konzulárnym úradom, sú oslobodení od povinnosti lekárskeho vyšetrenia a predloženia písomnej diagnózy.

Šíreniu nákazy najviac zabráni umývanie a dezinfikovanie rúk, vyhýbanie sa dotyku tváre rukami a nosenie ochranného respiračného rúška s filtrom. Naďalej sa odporúča vyhnúť sa miestam kde sa nachádzajú väčšie skupiny ľudí.

Vzhľadom na to, že situácia sa mení, odporúčame sledovať aj kórejské médiá Yonhap, Korea Herald, Korea Times, Joongang Daily, ktoré prinášajú aktualizácie niekoľkokrát denne. Informácie nájdete aj na webovej stránke Kórejského centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (KCDC).

V prípade príznakov je potrebné ešte pred návštevou zdravotníckeho zariadenia kontaktovať telefónnu linku 1339 (+82-2-1339), na ktorej zodpovední pracovníci určia ďalší postup.

V prípade núdze môžu občania SR kontaktovať

  • Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Soule na telefónnom čísle +82 10 3586 3981,
  • alebo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR +421 2 5978 5978.

Zároveň môžu slovenskí občania v prípade cestovania do zahraničia využiť službu dobrovoľnej elektronickej registrácie na webovej stránke ministerstva alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Svetobežka.