Statistical Office of The Republic of Slovenia

07/10/2018 | Press release | Distributed by Public on 07/10/2018 02:37

Vrednost industrijske proizvodnje, prihodek od prodaje in vrednost zalog v maju 2018 višji

Vrednost industrijske proizvodnje v maju 2018 višja na mesečni in letni ravni

Industrijska aktivnost je bila v maju 2018 za 0,7 % višja kot v aprilu 2018 in za 6,0 % višja kot v maju 2017; v predelovalnih dejavnostih se je glede na prejšnji mesec zvišala (za 0,9 %), v rudarstvu in v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro pa znižala (za 1,5 % oz. 1,8 %).

Glede na povprečje leta 2015 je bila vrednost industrijske proizvodnje v maju 2018 višja za 22,3 %. Med proizvodi glede na tehnološko zahtevnost se je glede na omenjeno povprečje najizraziteje zvišala vrednost proizvodnje srednje nizko tehnološko zahtevnih proizvodov (za 30,1 %).

Prihodek od prodaje v maju 2018 višji na mesečni in letni ravni

Prihodek od prodaje v industriji je bil v maju 2018 na mesečni ravni višji za 1,0 %, na letni ravni pa za 7,5 %.

Z vidika namenskih skupin so se na letni ravni zvišali tako prihodki od prodaje v proizvodnji proizvodov za vmesno porabo kot v proizvodnji proizvodov za investicije in za široko porabo. Najizraziteje so glede na maj 2017 narasli prihodki od prodaje v proizvodnji proizvodov za investicije (za 15,2 %).

Vrednost zalog industrijskih proizvodov v maju 2018 prav tako višja na mesečni in letni ravni

Vrednost zalog dokončane in nedokončane proizvodnje se je v maju 2018 glede na maj 2017 zvišala za 8,1 % (v predelovalnih dejavnostih se je zvišala za 8,2 %).

Glede na april 2018 je bila vrednost zalog v maju 2018 višja za 0,5 %, glede na povprečje leta 2015 pa za 21,3 %.

Podrobnejši podatki o indeksih industrijske proizvodnje za maj 2018 bodo objavljeni v podatkovni bazi SI-STAT na spletnih straneh Statističnega urada RS 13. julija 2018.