Results

Ministry of Finance of the Republic of Slovenia

06/16/2017 | Press release | Distributed by Public on 06/16/2017 16:37

Finančni ministri EU z dogovorom o ukrepih za znižanje tveganj v bančnem sektorju, še brez dogovora o davčnih direktivah

16. 6. 2017

Finančni ministri EU z dogovorom o ukrepih za znižanje tveganj v bančnem sektorju, še brez dogovora o davčnih direktivah

Luxembourg, 16. junij 2017 - Finančni ministri EU so na zasedanju v Luksemburgu danes dosegli dogovor o delu predlaganega zakonodajnega paketa za znižanje tveganj v bančnem sektorju. Glede dveh predlogov sprememb direktive o DDV - prvi se je nanašal na izenačitev davčne obravnave elektronskih in tiskanih publikacij, drugi pa na splošni mehanizem obrnjene davčne obveznosti - so se dogovorili, da bodo soglasje poskušali doseči predvidoma na julijskem zasedanju.

Ministri so dosegli dogovor o delu predlaganega zakonodajnega paketa za znižanje tveganj v bančnem sektorju, ki naj bi prispeval k dokončanju programa regulativnih reform finančnega sistema, med drugim glede prehodnega obdobja za ublažitev učinka uvedbe mednarodnega standarda računovodskega poročanja MSRP 9 na lastna sredstva kreditnih institucij ter glede dopolnitev direktive o sanaciji in reševanju bank v zvezi z razvrstitvijo nezavarovanih dolžniških instrumentov v primeru nesolventnosti.

Slovenija je te predloge podprla kot osnovo za pričetek pogajanj z Evropskim parlamentom, glede preostalega dela paketa pa podpira nadaljevanje dela delovne skupine s ciljem priprave sprejemljivega kompromisnega predloga.

V skladu s predlogom sprememb direktive o DDV bi lahko države članice stopnje DDV za elektronske publikacije izenačile z nižjimi stopnjami DDV za publikacije na fizičnih nosilcih. Države, ki so na dan 1. januarja 2017 za tiskane publikacije uporabljale super znižane stopnje DDV oz. nižje od pet odstotkov (nekaj članic je to možnost dobilo med pristopnimi pogajanji), bi jih lahko tudi za elektronske. Slovenija se strinja s predlogom za izenačitev davčnih stopenj za tiskane in elektronske publikacije, ne pa za splošno možnost držav za uporabo superznižanih stopenj, zato bi lahko podprla kompromisni predlog.

Ker ga Češka ni mogla podpreti, predlog danes ni bil potrjen, saj morajo spremembe na davčnem področju ministri potrditi s soglasjem. Češka je želela, da bi se vprašanje, ki ga naslavlja predlog sprememb direktive, reševal celovito za celotno digitalno industrijo, ne le za elektronske knjige. Ministri bodo predlog znova obravnavali predvidoma julija.

Ministri prav tako niso dosegli soglasja o predlogu sprememb direktive o DDV, ki bi omogočil začasno uporabo splošnega mehanizma obrnjene davčne obveznosti za domače dobave blaga in storitev nad pragom 10.000 evrov. Ministrica Vraničar Ermanova je v razpravi spomnila, da Slovenija podpira boj davčnim goljufijam, vendar meni, da je trenutni predlog potrebno izboljšati, da bi prišli do boljšega kompromisa.

Mehanizem obrnjene davčne obveznosti bi po mnenju Slovenije prinesel dodatne administrativne stroške, skrbita pa nas tudi možnost pojava novih davčnih goljufij in tveganje selitve davčnih goljufij v države, ki tega mehanizma ne bi uvedle.

Ministri so v okviru t. i. evropskega semestra obravnavali tudi priporočila državam članicam, ki jih je konec maja objavila Evropska komisija. Priporočila bodo uradno sprejeta predvidoma v juliju, potem ko jih bodo naslednji teden na zasedanju Evropskega sveta obravnavali voditelji držav članic.

Priporočila za Slovenijo se nanašajo na fiskalno politiko, politiko zaposlovanja ter izboljšanje pogojev financiranja in poslovnega okolja. Ministrico veseli, da kar nekaj aktivnosti, ki jih naslavlja poročilo, Slovenija že izvaja, pričakuje pa, da bomo uresničili tudi druge.

Ministrica je v razpravi sicer opozorila tudi na vse večjo kompleksnost pravil in metodologij, ki so podlaga za izračun potrebnega strukturnega napora in ocenjevanje spoštovanja pakta za stabilnost in rast, zato je pozvala k izvedbi poglobljene analize, ki bi prispevala k oblikovanju bolj jasnih in transparentnih pravil.

Izmenjali so tudi mnenje o poročilu podskupine odbora za finančne storitve, ki se nanaša na možne ukrepe za zmanjšanje obsega slabih posojil v bankah. Slovenija sodi med države, ki so z ustanovitvijo Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) in aktivnostmi bank pomembno prispevale k znižanju slabih posojil v bančnem sektorju.

V sodelovanju s Svetovno banko in bankami smo nedavno pripravili tudi priročnik za upravljanje slabih posojil v mikro, malih in srednje velikih podjetjih. Banka Slovenije je z objavo tega priročnika zaokrožila aktivnosti za bolj učinkovito upravljanje slabih posojil v najbolj pomembnem segmentu bančnega kreditiranja v Sloveniji, to je kreditiranja mikro, malih in srednje velikih podjetij.

Glavna točka zasedanja evroskupine je bila Grčija. Finančni ministri območja evra so pozdravili dogovor med Atenami in pristojnimi institucijami o paketu strukturnih ukrepov, ki omogoča uspešen zaključek drugega pregleda izvajanja tretjega programa finančne pomoči Grčiji in izplačilo nove tranše posojila.

Ministri so znova obravnavali tudi vzdržnost grškega dolga in potrdili zaveze iz maja lani, v skladu s katerimi bodo pri pripravi kakršnihkoli novih predlogov za reševanje tega vprašanja upoštevali izredno visoko breme nekaterih članic. To je za Slovenijo zelo pomembno, saj je po deležu BDP med članicami območja evra do Grčije še vedno najbolj izpostavljena.

Spodbudno je tudi, da bo generalna direktorica Mednarodnega denarnega sklada Christine Lagarde odboru izvršnih direktorjev predlagala odobritev sodelovanja sklada v trenutnem programu pomoči Grčiji.

Služba za odnose z javnostmi