Results

Ceské vysoké ucení technické v Praze

04/04/2019 | News release | Distributed by Public on 04/04/2019 08:51

Jiří Zemánek v Fakulty elektrotechnické bude díky Fulbrightově stipendiu zkoumat na univerzitě MIT futuristické materiály

Fulbright-Masarykovo stipendium je jedno ze stipendií, které každý rok uděluje mezivládní česko-americká Komise J. Williama Fulbrighta českým vědcům, aby mohli dlouhodobě přednášet nebo provádět výzkum v USA. Program je určen vynikajícím odborníkům, kteří jsou současně aktivní v občanském nebo veřejném životě, podobně jako byl Tomáš Garrigue Masaryk.

Podmínkou pro udělení Fulbright-Masarykova stipendia je osobní pozvání od vedoucího konkrétního vědeckého programu v USA. Tím je v případě Jiřího Zemánka Neil Gershenfeld, světově proslulý profesor na univerzitě Massachusetts Institute of Technology a ředitel laboratoře zvané Center for Bits and Atoms (Centrum pro bity a atomy), který se se svým týmem zabývá tzv. digitálními materiály. Jde o futuristické systémy podobné stavebnici lego, jež v budoucnu umožní sestavovat různá zařízení z identických stavebních dílů. Díly mohou mít specifické vlastnosti a lze je vyrábět v různé velikosti, ale díky jednotné formě z nich bude možné cokoli sestavit a následně daný předmět lehce opravit či recyklovat na jiný. Dlouhodobějším cílem je využít tyto materiály pro tvorbu strojů, které replikují samy sebe, nebo je využít při dobývání kosmu.