The Church of Ireland

03/06/2017 | Press release | Distributed by Public on 03/06/2017 05:27

Boyle’s Law, Bedell agus Naomh Pádraig

Press Releases06 Mar 17

Boyle's Law, Bedell agus Naomh Pádraig

Bhí Caroline Nolan, Oifigeach Forbartha, i nDroichead na Bandan ag bualadh le cléir na háite, ina measc, an tUrr. Kingsley Sutton (Cloch na Coillte), an tUrr Anne Skuse (Moviddy Union), an tUrr John Ardis (An Sciobairín), an tUrr. Denis MacCarthy (Droichead na Bandan), agus bhí an Canónach George Salter agus an tUrr Tony Murphy ó Chumann Gaelach na hEaglaise ag roinnt a saineolais leo. Táimid buíoch do Denis MacCathy a thug an-aire, agus ceapairí álainn, dúinn ann.

Ní thiocfaidh linn dul go Droichead na Bandan gan smaoineamh ar an Onórach Richard Boyle (1st Earl of Desmond) agus a mhac iomráiteach, Robert Boyle, atá clú agus cáil ar de bhrí a chuid oibre ceannródaíochta i gceimice nua-aimseartha.

Ach tá clú air Robert Boyle i saol na Gaeilge freisin de bhrí go raibh ról lárnach aige sa chéad fhoilseachán don Bhíobla i nGaeilge, Bíobla Bedell.

Chuir William Bedell tús leis an aistriúchán nuair a bhí sé ina Propast i gColáiste na Tríonóide agus, ina ndiaidh sin, ina Easpag i gCill Mór. Ach fuair sé bás sular raibh an tionscnamh críochnaithe aige. De réir Choláiste an Rí, Londain, 'The manuscript of the translation was rescued by his friend Denis Sheridan, who many years later gave it to Narcissus Marsh (1638-1713), provost of Trinity College Dublin. With the aid of two Jesuit scholars, Andrew Sall and Paul Higgins, and of the scientist Robert Boyle, Marsh revised the translation. Boyle nursed it through the printing process in London and an edition of 500 copies was finally published in 1685.'

Caroline Nolan, Development Officer with Cumann Gaelach na hEaglaise, met with a number of ministers in Bandon on 20 February, to encourage the greater use of Irish in services. Our thanks to Rev. Denis MacCarthy for hosting the meeting and to Canon George Salter and Rev Tony Murphy, members of the Managing Committee from Cumann Gaelach na hEaglaise, for sharing their expertise.

St Peter's Church, Bandon, could not be a more fitting location as it was Richard Boyle's son, the Hon Robert Boyle, considered by many as the 'father of modern chemistry' who oversaw, and financed, the first translation of the Bible into Irish.

William Bedell, an Essex man, was Provost of Trinity College and later became the Bishop of Kilmore. He began the work of translating the Bible into Irish but died before it was completed. According to King's College London,'The manuscript of the translation was rescued by his friend Denis Sheridan, who many years later gave it to Narcissus Marsh (1638-1713), provost of Trinity College Dublin. With the aid of two Jesuit scholars, Andrew Sall and Paul Higgins, and of the scientist Robert Boyle, Marsh revised the translation. Boyle nursed it through the printing process in London and an edition of 500 copies was finally published in 1685.'

Collects for St Patrick's Day

NAOMH PÁDRAIG

A Dhia uilechumhachtaigh, ORTHA A hAON
a thogh le do réamhaire do sheirbhíseach Pádraig
mar aspal do mhuintir na hÉireann
chun an dream a bhí ar fán
i ndorchadas agus in earráid
a sheoladh ar an bhfíorsholas
agus ar eolas ar do bhriathar:
Coimeád sinn sa solas sin
ar shlí go raibh an bheatha shíoraí againn;
trí Íosa Críost ár
dTiarna

ORTHA A DÓ

Mar a gcéanna le hOrtha a hAon

Éist linn, a Dhia róthrócairigh IARCHOMAOINEACH
ar son an chuid sin den Eaglais
a bhunaigh tú inár dtír
trí do sheirbhíseach Pádraig;
go raibh greim daingean aici ar an chreideamh a tugadh do na naoimh,
agus ag an deireadh go dtuga sí toradh fónta chun na beatha síoraí;
trí Íosa Críost ár dTiarna.

Lúireach Phádraig

Críost liom,
Críost romham,
Críost i mo dhiaidh,
Críost istigh ionam,
Críost fúm,
Críost os mo chionn,
Críost ar mo lámh dheas,
Críost ar mo lámh chlé,Críost i mo lúi dom,
Críost i mo sheasamh dom,
Críost i gcrói gach duine atá ag cuimhneamh orm,
Críost i mbéal gach duine a labhráionn lom,
Críost i ngach súil a fhéachann orm,
Críost i ngach cluas a éisteann liom.

Saint Patrick's Breastplate

Christ with me,
Christ before me,
Christ behind me,
Christ within me,
Christ below me,
Christ above me,
Christ on my right hand,
Christ on my left hand,
Christ in my sleeping,
Christ in my waking,
Christ in the heart of all who think of me,
Christ in the mouth of all who speak of me,
Christ in every eye that looks at me,
Christ in every ear that listens to me.

Ardtempall Chríost, Lá Fhéile BrídeChrist Church Cathedral, St. Brigid's Day

Bhí aintiún nua-cumtha ag comóradh Lá Fhéile Bríde a gcanadh ag Cór Ardteampall Chríost. New anthem to St. Brigid, composed by Anne-Marie Ó Farrell and performed by Christ Church Cathedral Choir.

Left to right: Dáithí Ó Maolchoille, Deputy Chair, Cumann Gaelach na hEaglaise, Anne-Marie Ó Farrell (composer), and Dr. Ian Keatley, Organist and Director of Music, Christ Church Cathedral.

Bhí píosa deas sa Gazette agus ar shuíomh na ndeoise

Cúlra

Bunaíodh Cumann Gaelach na hEaglaise sa bhliain 1914 chun (1) meon na Sean-Eaglaise Ceiltí a choimeád beo in Eaglais na hÉireann agus baill na hEaglaise a chuireann spéis sa Ghaelachas a bhailiú le chéile, (2) úsáid na Gaeilge a leathnú san Eaglais, (3) iomainn agus ábhar diaga eile a bhailiú ó litríocht na Gaeilge agus (4) ceol agus ealaíon Éireannach a chur ar aghaidh in imeachtaí na hEaglaise.

Background Information

Cumann Gaelach na hEaglaise: The Irish Guild of the Church was founded in 1914 to (1) promote all that tends to preserve within the Church of Ireland the spirit of the ancient Celtic Church and to provide a bond of union for all members of the Church of Ireland inspired with Irish ideals, (2) promote the use of the Irish language in the Church, (3) collect from Irish sources suitable hymns and other devotional literature, (4) encourage the use of Irish art and music in the Church.