Ministry of Culture of the Czech Republic

09/09/2021 | Press release | Distributed by Public on 09/10/2021 02:35

Trienále SEFO 2021: vyzkoušejte si, jak nevidomí vnímají prostor a umění

V sobotu 11. září představí hudební improvizátor a výtvarník Petr Válek svůj projekt Veřejné umění připravený speciálně pro zrakově postižené. Pět zvukových vstupů rozmístěných v historickém centru města využívá navigační systém určený pro nevidomé. Při této výjimečné příležitosti se tak může s autorem a jeho dílem setkat i 'většinové' publikum, pro které je běžně tzv. veřejné umění vytvářeno. Sraz účastníků je v sobotu ve 14 hodin před budovou Muzea umění Olomouc.

Další částí společného programu je interaktivní workshop, který se uskuteční v neděli 12. září od 14 do 17 hodin na nádvoří Konviktu UPOL v Univerzitní ulici. Jeho cílem bude ukázat vidícím, jak obtížné je pohybovat se v neznámém terénu a jak ho lze vnímat jinak než zrakem. Navodí tak autentické momenty, které zažívají každodenně lidé se zrakovým postižením. Workshop povede Veronika Dohnalová, která je sama od narození nevidomá.

Další díla Jana Pamuły obohatila Trienále
Deset doposud nevystavených děl proměnilo výstavu průkopníka polského počítačového umění Jana Pamuły na Trienále SEFO 2021 v Muzeu umění.

Návštěvníci mohou spatřit například dva rané prostorové geometrické objekty z cyklu Konfigurace mnoha prvků. 'Jan Pamuła na něm pracoval zejména v letech 1977-1980. Díky autorovi se Muzeu umění podařilo získat před několika lety do sbírky historicky nejvýznamnější objekt duhové barevnosti z roku 1977. Má sice pořadové číslo III, ale ve skutečnosti je jeho prvním objektem uskutečněným v zamýšleném měřítku stojící lidské postavy. Předchozí dvě díla měla totiž komorní a spíše studijní charakter, neboť umělec si musel nejprve ověřit jejich konstrukční a estetické možnosti,' říká kurátor výstavy Ladislav Daněk.

Lákadlem pro obdivovatele geometrického umění je vystavení druhé části Pamułova vrcholného malířského cyklu Deset verzí jednoho obrazu, který vytvořil ve svém krakovském ateliéru v letech 1993-2000. 'Přestože všechny obrazy mají stejné kompoziční řešení, tak emocionálně i prostorově působí značně rozdílným dojmem. Toho malíř dosáhl díky promyšlené volbě jednotlivých barevných akordů,' dodává Ladislav Daněk.

V rámci Dnů evropského dědictví bude o tomto víkendu vstup do muzea zdarma.

Kontakt:
Mgr. Tomáš Kasal

tiskový mluvčí
Muzeum umění Olomouc
Denisova 47 | 771 11 Olomouc
T: 585 514 282
M: 602 671 477
E: [email protected]
W: web | facebook | twitter