Police- and Border Guard Board

02/10/2017 | Press release | Distributed by Public on 02/17/2017 01:11

AL-Qaida, ISILi, Daeshi sanktsiooninimekirja muudatus - eemaldati Gulbuddin Hekmatyar

EL Teatajas avaldati komisjoni 8. veebruari 2017 rakendusmääruse (EL) 2017/221, millega muudetakse 259. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavad eripiirangud organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud teatavate isikute ja üksuste vastu.
Rakendusmäärusega kõrvaldati Gulbuddin Hekmatyar nende isikute nimekirjast, kelle suhtes tuleb rakendada reisipiirangut, relvaembargot ja seotud teenuste osutamise keeldu ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ja kättesaadavaks tegemise keeldu.
Komisjoni rakendusmääruse aluseks on 3. veebruaril 2017 ÜRO Julgeolekunõukogu Al-Qaida/ISILi/Daeshi sanktsioonide komitee otsus isik nimekirjast kõrvaldada.