Information Commissioner

12/09/2019 | Press release | Distributed by Public on 12/09/2019 07:18

Sprejete Smernice o ozemeljski veljavnosti Splošne uredbe o varstvu podatkov

Evropski odbor za varstvo podatkov je sprejel končno verzijo Smernic o ozemeljski veljavnosti. Namen smernic je zagotoviti enotno uporabo določb glede ozemeljske veljavnosti Splošne uredbe o varstvu podatkov (t.i. GDPR) s strani nacionalnih nadzornih organov pri ugotavljanju, ali za določeno obdelavo osebnih podatkov s strani upravljavca ali obdelovalca veljajo določbe uredbe ali ne. Prav tako je poenotena razlaga bistvena za upravljavce in obdelovalce, tako tiste znotraj Evropske unije kot zunaj nje, da lahko presodijo, kateri pravni okvir je potrebno za določeno obdelavo osebnih podatkov upoštevati. Odbor pri tem poudarja, da je potrebno presojati vsako obdelavo osebnih podatkov posebej, saj dejstvo, da za nekatere dejavnosti obdelave organizacije veljajo določbe Splošne uredbe o varstvu podatkov, ne pomeni nujno, da uredba velja za vse dejavnosti obdelave iste organizacije.

V smernicah sta podrobno razdelana kriterija iz člena 3 Splošne uredbe o varstvu podatkov, ki definirata ozemeljsko veljavnost uredbe, in sicer t.i. kriterij »ustanovitve upravljavca/obdelovalca« in kriterij »ciljanja posameznikov«, pri čemer mora biti izpolnjen le eden izmed kriterijev. Poleg tega smernice pojasnjujejo vlogo zastopnika in primere, v katerih ga je potrebno imenovati.

Smernice so za zdaj dostopne zgolj v angleškem jeziku, vendar bodo v kratkem prevedene tudi v slovenščino. Najdete jih lahko na spletni strani Evropskega odbora za varstvo podatkov: