Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Estonia

02/23/2021 | Press release | Distributed by Public on 02/23/2021 08:28

Aktiivne välispoliitika ja tugev välisteenistus on valitsuse tegevusprogrammi oluline osa

Valitsus kinnitas täna, 23. veebruaril tegevusprogrammi aastateks 2021-2023, mille üheks eesmärgiks on aktiivne ja kaitstud Eesti. Selle eesmärgi saavutamiseks jätkub tihe koostöö Euroopa Liidu ja NATO liitlastega ning tegutsetakse aktiivselt ÜRO Julgeolekunõukogu liikmena. Suurt tähelepanu pööratakse idapartnerlusriikide toetamisele. Tegevuskava raames on plaanis tugevdada välisteenistust ning tõhustada Eesti majandushuvide esindamist välisriikides.

Välisminister Eva-Maria Liimetsa sõnul on valitsusprogrammi välispoliitika osa rõhuasetus aktiivsel ja läbimõeldud tegutsemisel, mida viivad ellu Eesti diplomaadid nii kodumaal kui ka meie välisesindustes üle kogu maailma. 'Välisministeeriumi tegevus on suunatud Eesti inimeste julgeoleku ja kaitstuse tagamisele. See sõltub nii diplomaatide heast tööst ja oskustest, kaitsetahtest ja mainest kui ka liitlassuhete tugevusest. Loomulikult on äärmiselt oluline, et oleksime rahvusvahelisel areenil tõsiseltvõetav koostööpartner, kes annab oma panuse liitlaste ja seeläbi ka ülemaailmsesse julgeolekusse.'

'Möödunud aasta ja praegune kriis on selgelt näidanud kiire reageerimise, strateegiliste suhete ja selgete plaanide olulisust,' sõnas välisminister Liimets. 'Välispoliitiliste ambitsioonide sõnastamine ja poliitika ettenägelik sisustamine garanteerivad Eestile tugeva positsiooni regioonis ja maailmas.'

'Eesti välispoliitika on heades kätes - meie diplomaadid osalevad aktiivselt ja konstruktiivselt Euroopa Liidu poliitika kujundamises. Meie tugevuseks on hea koostöö ja usalduslikud suhted liitlastega, seda nii rahvusvahelistes organisatsioonides, piirkondlikus koostöös kui ka kahepoolsetes suhetes,' lisas välisminister.

Valitsuse tegevusprogrammis püstitatakse Vabariigi Valitsuse üldeesmärgid eelseisvaks kaheks aastaks ja sõnastatakse konkreetsed tegevused nende eesmärkide saavutamiseks, pannes paika ka vastutajad ja tähtajad. Välisministeeriumi vastutusalas olevate tegevuste strateegiline eesmärk on tugevdada meie julgeolekut, suurendades Eesti kohalolu ja mõju maailmas.

Lisainfo:
välisministeerium
avalike suhete osakond
[email protected]