Crnogorski elektroprenosni sistem AD

02/20/2017 | News release | Distributed by Public on 02/20/2017 01:26

NASTAVAK SARADNJE CGES-a I ETF-a

Na osnovu Memoranduma o saradnji koji su prošle godine potpisali predstavnici Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) i Elektrotehničkog fakulteta (ETF) u Podgorici, CGES je ustupio ETF-u bez naknade, na korišćenje funkcionalni mikroprocesorski relej.

ETF će predmetni relej koristiti za unaprjeđenje opremljenosti laboratorije i nastave na smjeru Elektroenergetski sistemi.

Memorandumom o saradnji, CGES se između ostalog obavezao da pomogne usavršavanje studenata i akademskog osoblja Elektrotehničkog fakulteta u skladu sa svojim mogućnostima i ovo je samo jedan od vidova podrške koju CGES realizuje. Prostora za saradnju ima još dosta a na CGES-u i Elektrotehničkom fakultetu je obaveza da je realizuju u cilju obostrane dobrobiti.