Statistical Office of The Republic of Slovenia

06/26/2020 | Press release | Distributed by Public on 06/26/2020 02:52

Zakol prašičev na družinskih kmetijah v 2019 številčno približno za 4.000 (točno 5 %) manjši kot v 2018

Objavljamo podatke o zakolu živine v klavnicah in zunaj klavnic (oz. na družinskih kmetijah)
Statistika letnega zakola živine prikazuje statistiko celotnega zakola živine v Sloveniji v posameznem letu (tj. v klavnicah in zunaj klavnic oz. na družinskih kmetijah).

Ovc in koz zaklanih v 2019 v Sloveniji manj kot v 2018
Goved, prašičev in perutnine je bilo v 2019 zaklanih več, ovc in koz pa manj kot v 2018. V 2019 je bilo namreč zaklanih približno 116.000 glav goved (ali za okoli 1 % več kot v 2018), približno 332.000 prašičev (ali za okoli 2 % več kot v 2018) in približno 39.160.000 kljunov perutnine (ali za okoli 2 % več kot v 2018) ter približno 98.000 ovc (ali približno 3 % manj kot v 2018) in približno 24.000 koz (ali okoli 6 % manj kot v 2018).

Na družinskih kmetijah se opravi le še malo več kot petina vsega zakola prašičev v Sloveniji
Podatki o celotnem zakolu živine v klavnicah v 2019 so bili predstavljeni že v prejšnji objavi z naslovom Zakol živine v klavnicah, Slovenija, 2019 - končni podatki.

Podatki o zakolu živine na družinskih kmetijah (oz. o zakolu zunaj klavnic) v 2019 kažejo, da je bilo zunaj klavnic samo perutnine zaklane več kot v 2018, preostalih vrst živali pa manj.

Ovc je bilo na družinskih kmetijah zaklanih približno 85.000 (kar je okoli 3.000 ali približno 3 % manj kot v 2018), prašičev približno 72.000 (kar je okoli 4.000 ali točno 5 % manj kot v 2018) in koz približno 23.000 (to je okoli 2.000 živali manj ali približno 7 % manj kot v 2018) ter približno 319.000 kljunov perutnine (kar je približno 51.000 živali več ali okoli 19 % več kot v 2018).

Celoten zakol prašičev v letu 2019, v klavnicah in zunaj klavnic, je bil številčno večji kot v letu 2018 (za okoli 6.000 prašičev, kar je približno 2 % več). V klavnicah je bilo zaklanih za točno 4 % več prašičev (približno 10.000 prašičev več), zunaj klavnic (oz. na družinskih kmetijah) pa za točno 5 % manj kot v 2018 (približno 4.000 živali manj). Zakol prašičev na družinskih kmetijah je bil v 2019 številčno manjši kot v prejšnjem letu, v klavnicah pa nekoliko večji. Zunaj klavnic se je opravila le še približno petina vsega zakola prašičev v Sloveniji v opazovanem letu (oz. okoli 22 % celotnega zakola), približno štiri petine pa v klavnicah (oz. okoli 78 %).

Zakol drobnice se je tudi v 2019 opravil večinoma zunaj klavnic (približno 87 % zakola ovc in približno 95 % zakola koz), zakol perutnine pa skoraj v celoti v klavnicah (približno 99 % zakola perutnine). Zakol perutnine, zaklane zunaj klavnic, ne vpliva bistveno na podatek o celotnem zakolu perutnine; ves zakol perutnine je bil v primerjavi z letom 2018 večji za približno 2 %.

Zakol goved se po naših podatkih opravlja samo v klavnicah; v letu 2019 je bil ta večji kot v letu 2018 za približno 1 % (to je približno 1.000 živali več).

Živali, zaklane v 2019 na družinskih kmetijah, v povprečju nekoliko lažje kot v 2018
Podatki kažejo, da je bila povprečna teža perutnine, koz in ovc, zaklanih na družinskih kmetijah, v letu 2019 nekoliko manjša kot v 2018, povprečna teža prašičev pa približno enaka kot v prejšnjem letu, vendar z negativnim trendom.

Povprečna masa očiščenih trupov perutnine je bila točno za 10 % manjša kot v prejšnjem letu, medtem ko je bila njihova skupna masa večja kot v letu 2018, in to za približno 7 % (to pomeni približno 41.000 kg perutninskega mesa več).

Povprečna klavna teža prašiča, zaklanega na družinski kmetiji, je bila v letu 2019 približno 118 kg, kar je približno 1 kilogram manj kot v letu 2018. Skupna masa prašičev, zaklanih v 2019 na družinskih kmetijah (oz. zunaj klavnic), je bila za približno 5 % manjša kot v prejšnjem letu (v masi je to približno 486.000 kg prašičjega mesa manj).

Skupna masa koz, zaklanih na družinskih kmetijah (oz. zunaj klavnic), je bila za približno 9 % manjša kot v letu 2018 (v masi mesa je to približno 32.000 kg kozjega mesa manj). Skupna masa ovc, zaklanih v letu 2019 na družinskih kmetijah (oz. zunaj klavnic), pa je bila glede na leto 2018 približno 6 % manjša (v masi mesa je to približno 73.000 kg ovčjega mesa manj).