Ministry of Economic Affairs and Communications of the Republic of Estonia

09/13/2017 | Press release | Distributed by Public on 09/13/2017 04:12

Euroopa kosmosenädal toob Eestisse kosmosesektori tippspetsialistid

Euroopa Komisjoni ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eestvedamisel Tallinnas toimuv Euroopa kosmosenädal toob novembri esimesel nädalal Eestisse kosmosevaldkonna tipp-poliitikud, kogukonnaliikmed ja eksperdid, kes arutlevad, kuidas analüüsida ja rakendada kosmosest pärit suurandmeid ning kuidas rahastada kosmoseprojekte.
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo ütles, et peab oluliseks, et kosmosenädala toimumiskohaks on Eesti.
'IKT-tööstuse, idufirmade ja Euroopa kosmosesektori vaheline koostöö on muutmas kosmoseandmeid üha kättesaadavamaks,' lausus Palo. 'Eesistujana on meie prioriteediks digitaalne Euroopa ja andmete vaba liikumine, millele keskenduvad ka kosmosenädala üritused,' lisas ta.
Minister märkis, et kosmosepoliitikal on laiem eesmärk suurendada Euroopa Liidu tööhõivet, investeeringuid, majanduskasvu ja kokkuvõttes globaalset konkurentsivõimet.
'Kooskõlas Eesti eesistumise digiagendaga rõhutame muuhulgas digitehnoloogiate targemat rakendamist kosmosevaldkonnas laiemalt,' ütles Palo.
Palo sõnul tähendab digitehnoloogiate aktiivsem kasutus uuenduslikele ettevõtetele juurdepääsu suurendamist kosmoseandmetele.
'See loob ettevõtjatele võimalusi välja töötada uusi tooteid ja teenuseid, kasutades võimalusi, mida pakuvad EL-i ellu viidud kosmoseprogrammid ja nende abil kättesaadavaks muutnud kosmoseandmed nii Maa kaugseire kui satelliitnavigatsiooni valdkonnas,' ütles Palo.
Kosmosenädala eesmärgiks on kokku tuua kosmosesektori innovaatorid, ettevõtjad, startup-id, teadlased ja poliitikud. Peaesinejate seas on ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo, Euroopa Komisjoni siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja väikeste-keskmiste ettevõtete volinik Elżbieta Bieńkowska ja Euroopa Kosmoseagentuuri peadirektor Johann-Dietrich Wörner.
Nädala raames toimub 14 temaatilist üritust erinevatele huvigruppidele. Sündmuste hulgas on näiteks Garage48 SpaceTech: integreeritud rakendused, ESA kosmoseäri inkubaatori avamine, Satellite Masters konverents ja Horisont 2020 kosmose infopäev ning Copernicus Masters ja Euroopa Satelliitnavigatsiooni konkurssi auhinnatseremoonia.
Euroopa kosmosenädalat korraldavad koos Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga Euroopa Komisjon, Euroopa Kosmoseagentuur ning innovatsioonivõrgustike looja AZO Anwendungszentrum GmbH Oberpfaffenhofen.