Ljubljana Stock Exchange

08/09/2018 | Press release | Distributed by Public on 08/09/2018 07:08

Obvestilo o objavi odločbe po členu 6(1)(b) Uredbe ES o združitvah

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb Ljubljanske borze in Varšavske borze družba Gorenje, d. d., Velenje objavlja naslednje sporočilo:

Evropska komisija je objavila, da je bil 6. 8. 2018 izdan sklep o priglašeni koncentraciji med Skupino Hisense in Skupino Gorenje na podlagi člena 6(1)(b) Uredbe ES o združitvah. Iz navedene objave sledi, da je Evropska komisija ugotovila, da je priglašena koncentracija združljiva s skupnim trgom in da ji ne bo nasprotovala.

Odločba Evropske komisije je objavljena na spodnji povezavi:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_8976

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe Gorenje, d. d., Velenje, www.gorenjegroup.com, najmanj 5 let od datuma objave.