Results

Bank of Estonia

11/07/2019 | Press release | Distributed by Public on 11/07/2019 00:51

Peale kaheksat kvartalit kestnud langust suurenes Soome turistide arv kolmandas kvartalis 5 protsenti*

Eesti Pank teeb välisreiside statistikat, kuna keskpanga üks ülesanne on koostada Eesti riigi maksebilanss, mis kajastab ka reisiteenuste eksporti ja importi. Kolmanda kvartali maksebilansi avaldab Eesti Pank 10. detsembril.

Üksikasjalikum teave välisreiside kohta on kättesaadav Eesti Panga veebilehel välissektori statistika rubriigis

Statistikateade antakse välja koos Eesti Panga statistikaandmete avaldamisega. Teade on majanduspoliitilistest avaldustest sõltumatu ja esitatakse nendest eraldi.