City of Helsinki

04/21/2017 | Press release | Distributed by Public on 04/20/2017 23:51

Peruskoulujen rahoitusperiaatteet uudistetaan

Opetusvirasto esittää, että Helsingin kaupungin peruskoulujen rahoitusperiaatteet uudistetaan 1. elokuuta 2018 alkaen. Muutos koskee opetuksen ja koulunkäyntiavustajapalveluiden laskennallisia määrärahoja. Uutta nykyiseen tuntikehyskaavaan perustuvaan laskentatapaan verrattuna on se, että resurssit lasketaan jatkossa pääosin euroa/oppilas-periaatteella. Oppilas-, ryhmä- ja koulukohtaiset määrärahat porrastuksineen ovat kaikille kouluille samansuuruisia. Opetuslautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan 25. huhtikuuta.

Nykyinen monimutkainen rahoituksen laskentatapa on perustunut yli 20 eri laskentakaavaan ja vuosiviikkotuntimääriin. Uudet laskentaperiaatteet eivät kokonaisuutena lisää tai vähennä suomen- tai ruotsinkielisten peruskoulujen määrärahoja. Siirtymäkaudella 2018-2020 koulukohtaisia muutoksia koulujen budjettikehyksissä tasataan.

Uusi laskentatapa on yksinkertaisempi, ymmärrettävämpi ja läpinäkyvämpi. Se kannustaa kouluja kehittämään toimintatapojaan eivätkä esimerkiksi syntyneet säästöt vähennä koulun seuraavan vuoden budjettia. Uusi järjestelmä kohtelee kouluja tasapuolisemmin ja lisää koulujen toimivaltaa päättää määrärahojensa käytöstä.

Uudistusta on valmisteltu yhteistyössä opetusviraston hallinnon, rehtoreiden ja henkilöstöjärjestöjen kanssa. Uudistuksen toimivuus arvioidaan ja mahdolliset tarkistustarpeet tuodaan lautakunnan päätettäviksi vuoden 2019 lopulla.

Uudistus ei muuta positiivisen diskriminaation periaatteita eikä esimerkiksi vuokrien, tukipalveluiden, aine- ja tarvikemäärärahojen tai muiden harkintaan perustuvien määrärahojen laskentaperiaatteita.

Lautakunnan kokouksen asialistalla on myös

  • koulujen ja oppilaitosten luokka- ja ryhmätilojen ilta- ja vapaa-ajankäytön maksut 1.8.2017-31.7.2018
  • lausunto kaupunginhallitukselle valtuutetun toivomusponnesta, joka koskee mahdollisuuksia siirtyä lapsikohtaiseen budjetointiin kaupunkistrategian valmistelun yhteydessä
  • lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta, joka koskee lasten ja nuorten liikuntamahdollisuuksien kehittämistä
  • päiväkoti Suursuon - daghemmet Stigenin tarveselvityksen ja hankesuunnitelman puoltaminen

Jaoston kokouksen asialistalla on myös

  • suomenkielisten peruskoulujen vuosiluokkien 1-6 todistuslomakkeiden hyväksyminen
  • rehtorin valinta Meilahden ala-asteen kouluun, Pikku Huopalahden ala-asteen kouluun, Taivallahden peruskouluun ja Kallion lukioon

Opetuslautakunnan kokouksen 25.4.2017 esityslista

Opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston kokouksen 25.4.2017 esityslista