Statistical Office of The Republic of Slovenia

12/05/2018 | Press release | Distributed by Public on 12/05/2018 03:39

Povprečna mesečna bruto plača nominalno za 0,8 % višja od plače za 2. četrtletje 2018

Povprečna mesečna plača zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah višja od plače za 2. četrtletje 2018 in od plače za 3. četrtletje 2017
Povprečna mesečna bruto plača zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah za 3. četrtletje 2018 je znašala 984,10 EUR; v primerjavi z bruto plačo za 2. četrtletje 2018 je bila višja, nominalno za 0,8 %, realno pa za 1,2 %.

Povprečna mesečna neto plača zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah za 3. četrtletje 2018 je znašala 687,26 EUR; od neto plače za 2. četrtletje 2018 je bila nominalno višja za 0,7 %, realno pa višja za 1,1 %. Bila je višja tudi od plače za 3. četrtletje 2017, in sicer nominalno za 4,7 %, realno pa za 2,7 %.

Povprečna mesečna neto plača najvišja v dejavnosti rudarstvo
Povprečna mesečna neto plača zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah za 3. četrtletje 2018 je bila najvišja v dejavnosti rudarstvo (904,45 EUR).

Povprečna mesečna neto plača zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah za 3. četrtletje 2018 se je v primerjavi z neto plačo za 2. četrtletje 2018 najizraziteje zvišala v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih ter v dejavnosti oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja (v vsaki za 3,1 %).

Tudi v primerjavi s plačo za 3. četrtletje 2017 se je povprečna mesečna neto plača najbolj zvišala v nazadnje omenjenih dejavnostih (v prvi za 9,6 %, v drugi za 11,6 %).