Bank of Slovenia

04/21/2017 | Press release | Distributed by Public on 04/21/2017 01:56

NSP_2017_008

NSP/2017/008

Takojšnja plačila

Priložnosti in izzivi pri uvedbi - pogled NLB d.d.

Nacionalni svet za plačila

20. april 2017

mag. Nataša Tomc Jovović, april 2017

Potek predstavitve

Pregled ključnih aktivnosti potrebnih za uvedbo takojšnjih plačil

Izračun BCE uvedbe takojšnjih plačil Podlage za opredelitev poslovnih ciljev Naslednji koraki

Pregled ključnih aktivnosti za

uvedbo takojšnjih plačil

•Vzpostavitev tehnične infrastrukture- ključen vidik stroškov

•Poslovni model uvedbe takojšnjih plačil -

dogovor med bankami glede:

•pravil nove plačilne sheme,

•morebitne uvedbe nove blagovne znamke.

•Oblikovanje ponudbe za stranke banke:

•Vrstni red postopne uvedbe posameznih storitev takojšnjih plačil

•Priprava podlag za trženje

•umestitev v ponudbo banke- SWOT uvedbe takojšnjih plačil z vidika banke in stranke

•Uvedba nove ponudbe na trg

3

Postopna uvedba posameznih

oblik takojšnjih plačil

  1. faza: uvedba ustrezne oblike takojšnjih plačil za

    zagotovitev popularizacije te storitve med strankami

  2. faza: uvedba oblike takojšnjih plačil kot alternativne oblike plačil na prodajnih mestih in do pravnih oseb

  3. faza: ?

Ključna je ekonomija obsega!