Ministry for Foreign Affairs of the Kingdom of Sweden

10/28/2021 | Press release | Distributed by Public on 10/28/2021 04:55

Regeringen beslutar donera ytterligare covid-19 vaccin till Covax

Genom avtal med läkemedelsbolagen AstraZeneca och Janssen kan Sverige nu ge mer vaccin. Samtidigt bidrar vi till ökad samordning inom EU av fler donationer.

Sverige har idag ingått ett trepartsavtal med AstraZeneca och vaccinalliansen Gavi som säkerställer att det globala vaccinsamarbetet Covax får tillgång till fler vaccin mot covid-19. Alla EU-medlemsstater kan nu via det svenska avtalet donera vaccin som de har beställt av företaget, så att det kommer behövande länder till del. Hela det svenska överskottet kommer att doneras, totalt 4,5 miljoner doser.

Samtidigt godkände regeringen ett motsvarande avtal som Belgien har tecknat med Janssen och Gavi, vilket ger Sverige möjlighet att via Belgien göra donationsåtaganden till Covax. Minister för internationellt utvecklingssamarbete, Per Olsson Fridh, får regeringens uppdrag att verkställa donationerna.

- Medan världens rika länder sakta öppnar upp sina samhällen är smittspridningen fortsatt hög i många utvecklingsländer. Sjukvården är hårt belastad, jobben försvinner och barn får inte gå i skolan. Därför är det viktigt att vi får ut vaccin till alla världens folk så snabbt som möjligt. Bara så kan vi stoppa smittspridningen, sänka risken för nya mutationer och återstarta den globala ekonomin, säger Per Olsson Fridh.