Association of Danish Mortgage Banks

11/30/2020 | Press release | Distributed by Public on 11/30/2020 04:08

Høring over lov om ændring af repatrieringsloven

Finans Danmark har ikke specifikke bemærkninger til de foreslåede ændringer.

Vi vil dog fremhæve, at der med udbetalingen af repatrieringsydelser i praksis kan opstå udfordringer i forhold til efterlevelsen af andre regler, som den finansielle sektor er underlagt, herunder blandt andet Hvidvaskloven. Det er derfor ønskeligt, at regelgrundlaget for repatrieringsydelser behandler sammenspillet med de regler, der er gældende i relation til udbetalingen af ydelserne.