Results

OMV Petrom SA

05/12/2021 | Press release | Distributed by Public on 05/12/2021 01:20

Plata dividendelor aferente anului financiar 2020

Plata dividendelor aferente anului financiar 2020

În conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor OMV Petrom S.A. din data de 27 aprilie 2021, OMV Petrom anunță plata dividendelor aferente exercițiului financiar 2020 prin intermediul Depozitarului Central S.A. și BRD - Groupe Société Générale - agentul de plată selectat - începând cu data de 7 iunie 2021, către acționarii săi înscriși în Registrul Acționarilor ținut de către Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare 14 mai 2021.

Dividendul brut este de 0,0310 lei pentru o acțiune, iar unde este cazul impozitul pe dividende aferent va fi reținut la sursă în cotele prevăzute de lege.

Detalii privind modalităţile de plată a dividendelor pot fi regăsite ȋn documentul Anunt important privind plata dividendelor aferente anului financiar 2020 de catre OMV Petrom S.A. (PDF, 385,5 KB) şi pe website-ul societăţii www.omvpetrom.com ȋn secţiunea Investitori › Actiuni si GDR-uri Dividende › Dividende 2020.


Christina Verchere
Director General Executiv


Alina Popa
Director Financiar