Results

CSO - Czech Statistical Office

12/06/2019 | News release | Distributed by Public on 12/06/2019 05:26

Newsletter - 49/2019

6. prosince 2019

Vážení příznivci statistických údajů, přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:

2. 12. Spotřeba potravin - 2018 Spotřeba ovoce v hodnotě čerstvého vzrostla o 4,1 kg (+5,0 %) vlivem vyšší spotřeby ovoce mírného pásma - o 2,8 kg (+5,9 %), zejména jablek, hrušek a švestek. U jižního ovoce došlo k meziročnímu nárůstu spotřeby o 1,3 kg (+3,8 %), a to především díky vyšší spotřebě citrónů a grapefruitů, pomerančů a mandarinek, banánů a ostatního jižního ovoce. 4. 12. Průměrná hrubá měsíční mzda - na přepočtené počty - 3. čtvrtletí 2019 Pravidelná aktualizace časových řad.4. 12. Průměrné mzdy - 3. čtvrtletí 2019 Ve 3. čtvrtletí 2019 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 6,9 %, reálně se zvýšila o 4,0 %. Medián mezd činil 29 549 Kč. 4. 12. Vývoj českého trhu práce - 3. čtvrtletí 2019 Ukazatele českého trhu práce se letos příliš nemění. Míra nezaměstnanosti setrvává na evropsky nejnižší úrovni 2,2 %,3. čtvrtletí přineslo též udržení míry zaměstnanosti na vysoké úrovni 75,2 %.Růst nominální průměrné mzdy o 6,9 % byl výsledkem kompromisu finančních možností podnikůa jejich přetrvávající vysoké poptávky po pracovní síle. Dvě pětiny mzdového nárůstu pohltila inflace.5. 12. Porážky hospodářských zvířat - říjen 2019 Údaje o porážkách hospodářských zvířat za referenční měsíc a od počátku roku v členění podle druhů (skot, prasata, ovce, kozy, koně, drůbež) a krajů (kromě drůbeže). Počty poražených zvířat (kromě drůbeže), celková a průměrná živá hmotnost, celková a průměrná jatečná hmotnost a produkce masa. 5. 12. Přímá veřejná podpora výzkumu a vývoje - 2018
V roce 2018 podpořil český stát prostřednictvím státního rozpočtu výzkumné a vývojové činnosti částkou 33,4 mld. Kč. 5. 12. Výroba masa na jatkách - říjen 2019 Pravidelná aktualizace časových řad.6. 12. Maloobchod - říjen 2019
Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v říjnu zvýšily reálně o 4,6 %, bez očištění o 3,4 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně stagnovaly. 6. 12. Služby - měsíční indexy tržeb - říjen 2019 Pravidelná aktualizace časových řad.6. 12. Indexy tržeb v maloobchodě - říjen 2019 Pravidelná aktualizace časových řad.6. 12. Tržní služby - měsíční indexy tržeb - říjen 2019 Pravidelná aktualizace časových řad.6. 12. Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - říjen 2019 Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:

9.12. Zahraniční obchod ČR - měsíční údaje - říjen 2019 9.12. Návštěvnost v hotelech - říjen 2019 9.12. Průmysl - říjen 2019 9.12. Stavebnictví - říjen 2019 9.12. Průmysl - měsíční data - říjen 2019 9.12. Index stavební produkce - říjen 2019 9.12. Stavební povolení - říjen 2019 9.12. Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - září 2019 9.12. Bytová výstavba - říjen 2019 9.12. Zahraniční obchod - říjen 2019 9.12. Stavebnictví - zaměstnanost a mzdy - říjen 2019 9.12. Zahraniční obchod se zbožím v přeshraničním pojetí - říjen 2019 9.12. Zahraniční obchod se zbožím v národním pojetí - říjen 2019 9.12. Stavební zakázky - 3. čtvrtletí 2019 (revize) 9.12. Průmysl - čtvrtletní data - 3. čtvrtletí 2019 (revize) 9.12. Stavební zakázky - 3. čtvrtletí 2019 (revize 1) 9.12. Stavební povolení - říjen 2019 9.12. Index stavební produkce - říjen 2019 9.12. Zahraniční obchod se zbožím v přeshraničním pojetí podle vybraných zemí - říjen 2019 9.12. Hosté a přenocování v hotelích podle zemí - říjen 2019 10.12. Indexy spotřebitelských cen - inflace - listopad 2019 10.12. Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - listopad 2019 10.12. Digitální ekonomika v číslech - 2019 10.12. Ukazatele výzkumu a vývoje podle krajů - 2005 - 2018 10.12. Indexy cen vývozu a dovozu - říjen 2019 10.12. Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně) - říjen 2019 11.12. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - listopad 2019 11.12. Cizinci v ČR - 2019 12.12. Pohyb obyvatelstva - 1. - 3. čtvrtletí 2019 12.12. Pohyb obyvatelstva - měsíční ČŘ - 1. - 3. čtvrtletí 2019 12.12. Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - 1. - 3. čtvrtletí 2019 12.12. Česká republika v číslech - 2019 12.12. Česká republika od roku 1989 v číslech - aktualizováno 12. 12. 2019 12.12. Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb - říjen 2019 13.12. Malý lexikon obcí České republiky - 2019 13.12. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - prosinec 2019 13.12. Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - listopad 2019 13.12. Index průmyslové produkce - říjen 2019

Informace ze světa:

2. 12. Statistics Netherlands: Přibývá nespokojených zákazníků internetových obchodů 5. 12. Eurostat: Jak často navštěvujete zubaře? 5. 12. Statistics Norway: Otcovská dovolená je stále oblíbenější

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na [email protected].

Eva Henzlerová
oddělení PR ČSÚ
tel.: 274 054 220e-mail: [email protected]

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/ .

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10