Mabion SA

06/01/2018 | Press release | Distributed by Public on 06/02/2018 12:47

Mabion S.A. złożył wniosek o dopuszczenie do obrotu swojego kluczowego leku MabionCD20 do Europejskiej Agencji Leków