Results

Ministry of Agriculture and Food of the Kingdom of Norway

07/13/2020 | Press release | Distributed by Public on 07/13/2020 05:11

Godtgjørelse for å felle villsvin

Mattilsynet vil nå betale en godtgjørelse til jegere som sender inn prøver av villsvin som felles i Norge. Det blir betalt 500 kroner per villsvin. For hunndyr (sugger) blir det betalt et tillegg på 1500 kroner. Jegere får også gratis undersøkelse av slaktet for trikiner.

- Det er viktig og bra at vi får til tiltak som fører til færre villsvin i Norge. Regjeringen har lansert en handlingsplan mot villsvin, og ordningen med godtgjørelse er et av tiltakene i denne handlingsplanen, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

- Villsvin er en uønsket art i Norge. De kan være bærere av sykdommer som smitter til andre dyr og mennesker, og som vi ellers ikke har her til lands, sier Bollestad.