Results

Ministry of Culture and National Heritage of Romania

09/05/2019 | Press release | Distributed by Public on 09/05/2019 08:32

CONSULTARE PUBLICĂ – Directiva Copyright (aplicarea Art. 17)

Vă aducem la cunoștință deschiderea, de către Comisia Europeană, a unui apel pentru exprimarea interesului de a participa la dialogul părților interesate privind aplicarea Articolului 17 din Directiva privind dreptul de autor pe piața unică digitală (Directiva Copyright 790/2019).
Părțile interesate vor discuta despre cele mai bune practici cu privire la modul în care platformele de schimb de conținut și furnizorii de servicii ar trebui să coopereze cu deținătorii de drepturi, inclusiv acțiunile care trebuie luate de furnizorii de servicii de partajare a conținutului on-line în ceea ce privește conținutul neautorizat, ținând cont de interesele tuturor părțile relevante și garanțiile pentru utilizatori.
Obiectivul consultării
Acest dialog este solicitat în conformitate cu noua Directivă și va contribui la pregătirea orientărilor privind aplicarea Articolului 17.

Obiectivul primei întâlniri va fi începerea mapării practicilor existente legate de utilizarea conținutului protejat de drepturi de autor de către furnizorii de servicii de partajare a conținutului on-line, în cooperare cu titularii de drepturi, precum și colectarea experiențelor utilizatorilor.

Calendarul dialogului cu părților interesate

Toți cei interesați își pot semnala interesul de a lua parte la acest proces de dialog, până la data de 18 septembrie 2019, accesând link-ul: Expression of Interest for participating in the Stakeholder Dialogue on the application of Article 17 of Directive on Copyright in the Digital Single Market (EU 2019/790).

Selecția participanților va fi făcută de Comisia Europeană,prima întâlnire de lucru fiind planificată pentru 15 octombrie 2019, la Bruxelles.

Următoarele întâlniri vor fi organizate până la sfârșitul anului 2019 sau începutul anului 2020. Datele finale pentru întâlniri vor fi comunicate în timp util.

Categoriile de stakeholderi cărora li se adresează consultarea

Organizațiile reprezentative ale părților interesate, în special reprezentanții la nivelul UE ai deținătorilor de drepturi, ai furnizorilor de servicii de partajare a conținutului on-line și a consumatorilor, utilizatorilor și organizațiilor pentru drepturi fundamentale.

Comisia va putea invita până la 80 de reprezentanți ai organizațiilor părților interesate la reuniunile de dialog. Reprezentanții statelor membre UE vor participa, de asemenea, la dialog.

Criterii de selecție
Comisia va selecta organizațiile reprezentative luând în considerare, ca prioritate, următoarele criterii:
- Organizațiile reprezintă interesele deținătorilor de drepturi, furnizorilor de servicii de partajare a conținutului on-line sau a utilizatorilor, inclusiv a organizațiilor pentru consumatori și drepturi fundamentale, legate de aplicarea Articolului 17;
- Organizațiile au un interes legitim de a discuta cele mai bune practici pentru cooperarea dintre furnizorii de servicii de partajare a conținutului on-line și deținătorii de drepturi în contextul Articolului 17;
- Organizațiile au o experiență practică legată de problemele reglementate de Articolul 17;
- Organizațiile reprezentative își desfășoară activitatea la nivel european.
În acest scop, la completarea formularului on-line dedicat, organizațiile interesate trebuie să furnizeze:
- Numărul de înregistrare în Registrul de transparență al UE, dacă este cazul;
- Informații de fond despre organizația lor (e.g. o scurtă explicație a intereselor organizației, reprezentativitatea intereselor unui anumit sector);
- O scurtă explicație asupra impactului Articolului 17 asupra activităților / intereselor grupului / părților interesate sau reprezentate;
- Informații privind pertinența experienței lor și modalitățile în care aceasta ar putea contribui la dialogul părților interesate (eventual, menționând câteva exemple practice referitoare la experiența lor și activitățile în domeniu).
Comisia va face selecția finală a participanților la dialog. Selecția va asigura că toate părțile interesate relevante afectate de Articolul 17 sunt reprezentate în mod corespunzător.
În afară de participanții obișnuiți, alți părți interesate pot fi invitate în mod ad hoc pentru a-și împărtăși expertiza sau a participa la discuțiile pe probleme specifice.

Costuri participare
Comisia NU va acoperi niciun cost pentru participanți.

E-mail util

[email protected]

Linkuri pentru informații suplimentare

a) https://ec.europa.eu/digital-single-market/news b) https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/organisation-stakeholder-dialogue-application-article-17-directive-copyright-digital-single

c) https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/copyright-commission-launches-dialogue-between-platforms-and-rights-holders