Ministry of Finance of the Republic of Slovenia

07/14/2017 | Press release | Distributed by Public on 07/14/2017 16:44

Ugodnejša davčna obravnava donirane hrane – pravilnik v javni obravnavi

14. 7. 2017

Ugodnejša davčna obravnava donirane hrane - pravilnik v javni obravnavi

Ljubljana, 14. julij 2017 - Ministrstvo za finance je v javno obravnavo dalo predlog pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost, ki med drugim ureja ugodnejšo davčno obravnavo za donirano hrano in poenostavlja pavšalno ureditev za kmete glede odobritve in veljavnosti dovoljenja za uveljavljanje pavšalnega nadomestila.

Vlada je v začetku marca potrdila predlog novele zakona o kmetijstvu, ki med drugim ureja področje doniranja hrane. Namen novele je prispevati k zmanjšanju količin odpadne hrane in izgube hrane vzdolž celotne prehranske verige. Z istim namenom je k pripravi predloga pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost pristopilo ministrstvo za finance. Osnovni okvir za ugodnejšo davčno obravnavo donirane hrane predstavlja spremenjen zakon o kmetijstvu, z njegovo uveljavitvijo pa je bila oblikovana pravna podlaga za spremembo pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost. S tem želimo zavezance spodbudili k donacijam hrane tako, da bo donirana hrana do določene vrednosti deležna davčno ugodnejše obravnave, rešitev pa bo za zavezance administrativno prijazna. Predlagana sprememba pravilnika prinaša možnost prilagoditve davčne osnove (lastne cene) za donirano hrano, in sicer tako, da se bo njena vrednost štela za enako nič. Navedena rešitev pomeni bistveno administrativno in finančno razbremenitev za zavezance, ki bodo ohranili pravico do odbitka DDV od nabav donirane hrane, za donirano hrano pa ne bodo obračunali DDV. Hkrati je predvidena tudi omejitev vrednosti donirane hrane, za katero bo veljala ugodnejša DDV obravnava, in sicer do višine 1 % prihodkov za preteklo poslovno leto oz. pri novoustanovljenih podjetjih do 1 % pričakovanih prihodkov v tekočem poslovnem letu.

Predlog spremembe pravilnika prinaša tudi poenostavitev pavšalne ureditve za kmete, in sicer glede veljavnosti dovoljenja za uveljavljanje pavšalnega nadomestila. Ta bi po novem veljal do preklica davčnega organa, in ne več do izteka koledarskega leta. Poenostavlja se tudi postopek odobritve dovoljenja za uveljavljanje pavšalnega nadomestila, kjer davčni organ na podlagi podatkov iz odmere dohodnine preveri le izpolnjevanje pogoja opravljanja osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za davčne namene ter pogoja, da se dohodek za tako dejavnost kmečkega gospodinjstva ugotavlja na podlagi pavšalne davčne osnove. Preverja se torej le, ali katastrski dohodek kmečkega gospodinjstva znaša vsaj 200 evrov in je hkrati manjši od 7.500 evrov. Dodatno so spremenjeni pogoji za uveljavljanje pavšalnega nadomestila, ki niso več vezani na velikost kmetijskih zemljišč oziroma število čebeljih panjev. Po novem bi tako zadostovalo, da imajo člani kmečkega gospodinjstva v uporabi predpisana zemljišča oziroma čebelje panje. Pri odobritvi dovoljenja se pogoja uporabe predpisanih zemljišč in panjev ne bi več preverjala, bi pa davčni organ izpolnjevanje tega pogoja lahko preveril v konkretnih postopkih. Pri tem bi podatke o zemljiščih in panjih v uporabi črpal iz uradnih evidenc, ki jih ima na razpolago.

Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvi pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost bo v javni obravnavi do 31. julija 2017.

Služba za odnose z javnostmi