Results

Moment Group AB

09/18/2020 | News release | Distributed by Public on 09/18/2020 09:04

Moment Groups likviditet negativt påverkad av coronapandemin – prognostiserad likviditetsbrist under mitten av fjärde kvartalet

HemnyheterMoment Groups likviditet negativt påverkad av coronapandemin - prognostiserad likviditetsbrist under mitten av fjärde kvartalet

Moment Groups likviditet negativt påverkad av coronapandemin - prognostiserad likviditetsbrist under mitten av fjärde kvartalet

Bolagets ledning har tidigare meddelat att bolagets likviditet bedömts vara tillräcklig för att bedriva verksamheten fram till och med utgången av 2020 under förutsättning att aktivitetsnivån i verksamheten successivt normaliseras från slutet av tredje kvartalet 2020. Då restriktionslättnader uteblivit är återöppningen av bolagets olika verk-samheter inte möjlig i den utsträckning som krävs för tillfredsställande likviditet. Tillräckliga stödpaket har heller inte beslutats från regeringens håll. Bolaget bedömer därför att det finns risk för att likviditetsbrist uppstår i mitten av fjärde kvartalet 2020. Ett intensivt arbete pågår för att säkra såväl likviditeten i närtid som finansieringen på längre sikt.

Publicerat18/9-2020

Inom koncernen är majoriteten av teater- och showarenor stängda och de två som är öppna, Wallmans Köpenhamn och Wallmans Oslo, bedriver sina verksamheter i begränsad omfattning. Aktivitetsrestaurangerna STAR Bowling och Ballbreaker är de av koncernens arenor som har bäst förutsättningar under gällande restriktioner och verksamheterna visar en bra beläggning under den månad de haft öppet sedan sommaruppehållet. Eventbolagen i koncernen jobbar med genomförande och införsäljning av främst digitala möten, vilket genererar intäkter men i betydligt mindre omfattning än under normala marknadsförutsättningar.

AVISERADE LÄTTNADER I RESTRIKTIONER MED MAXANTAL OM 500 PERSONER

Regeringen aviserade nyligen att lättnader i form av ett höjt maxantal om 500 personer gått ut på remiss.

I sammanhanget är det då viktigt att notera att möjligheten att starta upp större arenor för maximalt 500 personer är obefintlig då det krävs minst 75 % - 80 % beläggning för att göra ett break-even resultat för exempelvis en teater- eller musikalproduktion. För att en musikal på China Teatern med sina 1 249 platser ska göra ett nollresultat krävs det alltså minst 950 personer i publiken plus cirka ett hundratal som jobbar på och bakom scenen. Detta bidrar till att koncernens verksamheter inte kommer att återgå i full utsträckning till följd av det höjda maxantalet.

AVISERADE STÖDPAKET

Regeringen presenterade nyligen att kulturen ges 1,5 miljarder i extra stöd för 2020 men det är fortfarande oklart vad stöden ska användas till och hur de ska sökas. Så snart detta är klarlagt krävs en snabb hantering av utbetalningar för att möjliggöra överlevnad för många aktörer i upplevelsebranschen som sitter med ökande personalkostnader till följd av minskat permitteringsstöd, höga hyror för lokaler utan verksamhet och tomma kassor.

LIKVIDITET OCH FINANSIERING FRAMÅT

Inom Moment Group pågår ett intensivt arbete med flera olika spår för att säkerställa tillgången till rörelsekapital för att undvika den prognostiserade likviditetsbristen. Detta innefattar både utredning av möjligheterna att säkra likviditeten på kort sikt och att finna en lösning för bolagets långsiktiga finansiering. Därtill för bolaget även förhandlingar med hyresvärdar och utreder alla andra möjliga lösningar för ytterligare kostnadsbesparingar. Bolaget kommer att återkomma med närmare besked beträffande finansieringslösning så snart det finns något konkret att rapportera.

- I avsaknad av relevanta restriktionslättnader jobbar bolaget med senarelagda planer för successiv återöppning av majoriteten av verksamheterna med start under slutet av fjärde kvartalet 2020 alternativt i början av 2021. Parallellt pågår ett fokuserat arbete med att söka lösningar för att säkra likviditet och finansiering framåt, säger Otto Drakenberg tf VD/Koncernchef Moment Group.

- Vi jobbar också aktivt med att offentligt och genom möten med politiker på riksdagsnivå och medarbetare på departement och i utskott att tydliggöra, diskutera och kravställa med utgångspunkt i den tuffa situation vi och många andra aktörer i upplevelsebranschen är i och i alla dessa samtal är vårt budskap tydligt, stödpaketen behövs och de behövs NU, avslutar Otto Drakenberg, tf VD/Koncernchef Moment Group.

Kontakt

Otto Drakenberg

tf VD/Koncernchef

[email protected] 0708-645504