Ministry of Culture and National Heritage of Romania

09/12/2017 | Press release | Distributed by Public on 09/12/2017 19:07

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector clasa I grad profesional superior la Serviciul Arheologie[...]

Rezultatul probei scrise

la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de

execuţie vacantă de inspector clasa I grad profesional superior la Serviciul Arheologie şi Patrimoniu Construit din cadrul Direcţiei Patrimoniu Cultural

Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

Nr. Crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia publică

Punctajul probei scrise

Rezultatul probei scrise

1.

Sandu Ciprian

Inspector grad profesional superior

71

ADMIS

ƒ

ƒ Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, d-na Lepădatu Geta, consilier.

Interviul va avea loc în data de 14 .09. 2017,ora 13, Sala 433.

Afişat astăzi, 12.09.2017, ora 12 la sediul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale.