Results

JSW - Jastrzebska Spólka Weglowa SA

09/13/2017 | News release | Distributed by Public on 09/12/2017 23:29

Zasady pomiarów - zmiany w przepisach

Na stronie internetowej JSW w zakładce 'zmiany w przepisach górniczych' oraz na platformie szkoleniowo-informacyjnej 'Strefa sztygara i nie tylko' w module obowiązki osób dozoru został zamieszczony obszerny materiał pt. 'Zasady wykonywania pomiarów i badań dla kontroli zagrożeń naturalnych, parametrów odmetanowania i przewietrzania'.

Mamy nadzieję, że materiał ten, stanowiący tematyczny wyciąg z przepisów górniczych i norm, ułatwi poruszanie się w obszarze nowych przepisów zarówno osobom kierownictwa i dozoru, jak i pozostałym, zainteresowanym pracownikom kopalń węgla kamiennego.

ZOBACZ PLIKZamieszczony na stronie plik jest przystosowany do pobrania i posiada aktywny spis treści ułatwiający jego przeglądanie.