Ministry of Finance of the Republic of Estonia

11/07/2019 | Press release | Distributed by Public on 11/07/2019 04:43

Stabiliseerimisreservi maht oli septembri lõpul 415 miljonit eurot

Septembri lõpul oli stabiliseerimisreservi varade maht turuväärtuses 415,1 miljonit eurot.

Valitsus sai tänasel istungil ülevaate stabiliseerimisreservi varadest. Tänavu üheksa kuu jooksul laekus reservi 3,5 miljonit eurot, millest enamuse moodustas Eesti Panga 2018. aasta kasumieraldis.

Reservi vahenditest ligikaudu kaks kolmandikku (66,2 protsenti) on paigutatud väga madala krediidiriskiga Euroopa Liidu riikide valitsuste või valitsuse garantiiga võlakirjadesse ja ülejäänud kolmandik (33,3 protsenti) pankade võlakirjadesse ja kontojääki.

Suurima osakaalu paigutustest moodustasid Belgia valitsuse võlakirjad (19 protsenti reservi mahust), Prantsuse riigigarantiiga finantsasutuse Bpifrance Financement SA võlakirjad (ligi 16 protsenti reservi mahust), ning Nordea Banki võlakirjad (8,5 protsenti reservi mahust).

Stabiliseerimisreservi vara paigutamise eesmärk on eelkõige säilitada vara väärtust, mistõttu ei paigutata stabiliseerimisreservi vahendeid riskantsetesse varadesse. Teiseks peab reservi olema võimalik vajaduse korral kiiresti kasutusele võtta. Tulu teenimine on reservi vara paigutamise eesmärkidest alles kolmandal kohal.

Stabiliseerimisreserv loodi 1997. aastal mahus 44,8 miljonit eurot. 2009. aastal võeti reservist kasutusele 224 miljonit eurot maailma majanduskriisist tulenevate riskide vähendamiseks.

Reservi saab seaduse järgi kasutada üksnes riigikogu loal üldmajanduslike riskide vähendamiseks, kriiside leevendamiseks eriolukorra, erakorralise seisukorra, sõjaseisukorra või muude erakorraliste olukordade lahendamiseks. Samuti võib reservi kasutada finantsasutustele likviidsus- või maksevõimega seotud raskusi või makse- ja arveldussüsteemides olulisi tõrkeid põhjustada võiva finantskriisi lahendamiseks või ennetamiseks.