Office of the Prime Minister of the Republic of Slovenia

11/14/2017 | Press release | Distributed by Public on 11/14/2017 05:55

Cerar: V primeru Šami bo uporabljen 51. člen zakona o tujcih

V današnji izjavi za javnost v zvezi s primerom Ahmada Šamija je predsednik vlade poudaril, da se je po preučitvi vseh z vsemi pravnimi in drugimi okoliščinami tega primera odločil ustaviti postopek vrnitev na Hrvaško. Poudaril je, da gre za izjemen primer, za usodo begunca, ki se je dobro vključil v našo skupnost in si aktivno prizadeva, da bi postal njen del.

V nadaljevanju izjave je podrobneje predstavil primer in spomnil, da tudi ta primer izvira iz jeseni 2015, ko je Slovenijo v približno šestih mesecih prečkalo okoli pol milijona migrantov. S pomočjo civilne družbe in nevladnih organizacij jih je država oskrbela s hrano, medicinsko oskrbo, z drugimi oblikami pomoči, ustreznimi prostori in jim omogočila dostojno obravnavo. Ob tem je Slovenija spoštovala vso evropsko zakonodajo, ki velja za tiste, ki so pri nas zaprosili za mednarodno zaščito.

»Ahmad Šami je iz Srbije vstopil v EU preko Hrvaške.«, je nadalje pojasnjeval predsednik vlade, »Iz Hrvaške je prišel v Slovenijo, kjer pa najprej ni zaprosil za azil, ampak je nadaljeval v Republiko Avstrijo. Ob zavrnitvi vstopa s strani Avstrije se je odločil, da februarja 2016 zaprosi za mednarodno zaščito v Sloveniji. Na ministrstvu za notranje zadeve so njegovo prošnjo obravnavali ažurno in jo junija 2016 zavrgli, saj je bilo v postopku in na podlagi vseh razpoložljivih dejstev ugotovljeno, da je skladno z določili Dublinske uredbe za obravnavo njegove prošnje odgovorna Republika Hrvaška in ne Slovenija.« V nadaljevanju postopka je Ahmad Šami uveljavljal pravico do sodnega varstva. Njegovo pritožbo so obravnavala vsa redna sodišča v Sloveniji, pa tudi sodišče EU Luksemburgu, ki je na koncu pritrdilo stališčem Republike Slovenije. Nazadnje je zadevo obravnavalo tudi naše Ustavno sodišče in jo zavrglo. Uporaba vseh pravnih sredstev je sam postopek seveda precej zavlekla.

»Moram poudariti«, je dejal predsednik vlade v izjavi za javnost, »da je bila odločitev sodišča EU za našo vlado in državo zelo pomembna, saj je potrdila, da smo kljub izjemni situaciji ravnali skladno s pravili Evropske unije. Menim pa tudi, da so torej po izrabi vseh pravnih sredstev in pritrditvi sodišč ministrstvu za notranje zadeve okoliščine primera v pravnem pogledu jasne. Ker je bil dublinski postopek končan s pravnomočno odločitvijo vrhovnega sodišča, da je z obravnavo tujca pristojna Hrvaška, MNZ in ministrica v tem pravnomočno končanem postopku kljub različnim pozivom nista mogla, ne moreta in ne smeta odločiti drugače«. Ob tem je izpostavil, da je v pravni državi treba spoštovati odločitve sodišča EU in odločitve naših sodišč.

Predsednik vlade se je s primerom podrobneje seznanil in se zaradi posebnih okoliščin primera odločil, da bo vlada na eni od prihodnjih sej na podlagi predloga vladnega urada za oskrbo in integracijo migrantov obravnavala obstoj interesa RS za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje. Na tej podlagi bo MNZ lahko izdal dovoljenje, za začasno prebivanje. Kot je dejal premier, izvedbo takšnega postopka omogoča 51. člen zakona o tujcih.