Estonian Data Protection Inspectorate

03/20/2017 | News release | Distributed by Public on 03/20/2017 02:13

Mida peab väikeettevõtja teadma andmekaitsereformist?

Alates 2018. aasta maist on karmimate andmekaitse eeskirjade tulemusel kodanikel suurem kontroll oma isikuandmete üle ja ettevõtlus võidab võrdsest tegutsemiskeskkonnast. Samad eeskirjad kehtivad kõikidele ELis tegutsevatele ettevõtetele sõltumata asukohariigist. Mida toob see aga kaasa ettevõtjatele? Miks on üldse vaja andmekaitse eeskirju muuta? Kuidas edaspidi oma klientide õigusi kaitsta? Mis juhtub, kui eeskirju ei täideta?

Euroopa Komisjoni koostatud infomaterjalidest saad kiire ülevaate sellest, mis muutumas, ning leiad vastused ka kõigile neile küsimustele.

Euroopa Komisjoni infograafika andmekaitse reformist (1,18 MB, .pdf)