Results

Statistical Office of The Republic of Slovenia

06/29/2020 | Press release | Distributed by Public on 06/29/2020 02:49

V klavnicah pridobili v aprilu 2020 za okoli 1 % manj mesa kot v prejšnjem mesecu

V slovenskih klavnicah zaklali v aprilu 2020 manj prašičev in goved kot v marcu 2020
V slovenskih klavnicah so v aprilu 2020 v primerjavi z marcem 2020 zaklali manj prašičev in goved, in sicer prašičev za okoli 12 % manj (ali približno 2.000 živali manj), goved pa za okoli 13 % (ali približno 1.000 goved manj). Ovc, konj in perutnine pa so v aprilu 2020 zaklali več kot v mesecu prej, in sicer ovc za okoli 48 % (ali približno 400 živali več), konj za okoli 7 % (ali točno 7 živali več) in perutnine za okoli 6 % (ali približno 216.000 kljunov perutnine več).

Mase trupov v aprilu 2020 zaklanih živali so glede na marec 2020 bolj ali manj sledile spremembam v številu posameznih vrst teh živali. Masa trupov zaklanih ovc je bila večja kot v prejšnjem mesecu za okoli 64 % (to je okoli 6.000 kg ovčjega mesa več), konj za okoli 24 % (to je okoli 6.000 kg konjskega mesa več) in perutnine za okoli 9 % (to je približno 554.000 kg perutninskega mesa več). Masa trupov zaklanih prašičev je bila manjša za okoli 13 % (to je približno 261.000 kg prašičjega mesa manj), masa goved pa prav tako manjša za okoli 13 % (to je približno 378.000 kg govejega mesa manj).

V slovenskih klavnicah zaklali v aprilu 2020 več konj in perutnine kot v aprilu 2019
Konj je bilo v aprilu 2020 zaklanih za okoli 16 % več kot v aprilu 2019, perutnine pa za okoli 14 %. Ovc, prašičev in goved je bilo zaklanih manj kot v aprilu 2019, in sicer ovc za okoli 59% manj, prašičev za okoli 22 % manj in goved za okoli 18 % manj.

Spremembe v masi trupov v aprilu 2020 zaklanih živali v primerjavi z aprilom 2019 so bolj ali manj sledile spremembam v številu zaklanih živali. Večji kot v istem mesecu prejšnjega leta sta bili masi trupov zaklanih konj (za okoli 38 %) in perutnine (za okoli 17 %), medtem ko so bile mase drugih zaklanih živali nižje (masa ovc za okoli 50 %, masa prašičev in masa goved pa za okoli 17 %).

V aprilu 2020 je bilo v eni od slovenskih klavnic zaklano eno uvoženo govedo z maso trupa 240 kg; uvoženo je bilo iz Hrvaške. Zakola uvoženih prašičev in perutnine v aprilu 2020 nismo zaznali.