Department of Children and Youth Affairs of Ireland

09/01/2017 | Press release | Distributed by Public on 09/01/2017 09:06

01.09.2017 Tús le Tacaíochtaí Chúram Leanaí sa Bhreis

article

Tús le Tacaíochtaí Chúram Leanaí sa Bhreis

Tá fáil anois ag suas go dtí 70,000 leanbh agus a dteaghlaigh ar thacaíochtaí

Tá 75% de sheirbhísí incháilithe tar éis clárú agus an uimhir sin ag méadú i gcónaí

Déanfar monatóireacht ar chostais chúram leanaí agus iad faoi réir Athbhreithnithe Neamhspleách

Ráiteas ón Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige, Dr. Katherine Zappone

Dé hAoine 1ú Meán Fómhair, 2017

Tá tacaíochtaí chúram leanaí sa bhreis le fáil anois ag suas do dtí 70,000 leanbh agus a dteaghlaigh.

Mar gheall ar an tús inniu le tacaíochtaí, tá an chéad chéim mór tógtha i dtreo chúram leanaí atá inacmhainneach, ar ardchaighdeán agus a bhfuil rochtain ag tuismitheoirí air, dar leis an Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige, Dr. Katherine Zappone.

Labhair an tAire Zappone ag an Ionad Chúram Leanaí i dTamlacht agus dheimhnigh sí go bhfuil líon mór de sholáithrithe ag clárú chun na tacaíochtaí sa bhreis a sholáthar agus tá an líon sin ag ardú i gcónaí. Tá 2,805 soláithrithe cláraithe anois - sin 76% de sheirbhísí incháilithe (3,705).

Dúirt an tAire Zappone:
'Tréaslaím gach leanbh atá ag tosú sheirbhísí chúram leanaí timpeall na tíre sna laethanta amach romhainn agus ba mhaith liom beannachtaí agus tacaíocht a léiriú dóibh chomh maith.
Lá mór is ea é do leanaí, tuismitheoirí agus soláirithe. Guím gach rath orthu go léir.

Inniu, tá an chéad chéim mór á tógáil againn i dtreo chúram leanaí atá inacmhainneach, ar ardchaighdeán agus a bhfuil rochtain air. Tá tacaíochtaí sa bhreis le fáil ag suas go dtí 70,000 leanbh. Tá dhá thacaíocht i gceist:
- Tacaíocht uilíoch do gach leanbh idir 6 agus 36 mhí d'aois ar fiú suas go dtí €1,040 sa bhliain é

- Tacaíochtaí dírithe ar na teaghlaigh is mó ina díobháíl. Is féidir leis na tacaíochtaí dírithe sin a bheith chomh hard le €7,500 an leanbh sa bhliain - sin méadú 50% ó na tacaíochtaí a bhí le fáil roimhe seo.

Ba mhaith liom mo bhuíochas a chur in iúl do m'oifigigh, Pobal agus na soláirithe as an sár-obair a rinne siad le go leor míosa anuas chun muid a thabairt chuig an pointe seo.

Tá freagra dearfach faighte ón earnáil agus tá trí cheathrú de sholáirithe incháilithe tar éis clárú cheana féin chun tacaíochtaí a sholáthar - figiúir atá ag méadú i gcónaí agus seirbhísí ag filleadh ó bhriseadh an tsamhraidh.

Cuirfear ainmneacha na seirbhísí atá cláraithe ar líne ar www.affordablechildcare.ie agus déanfar an suíomh a nuashonrú go rialta. Beidh sé sin mar chuidiú do thuismitheoirí agus iad ag iarraidh teacht ar na seirbhísí a thug an rialtas isteach chun an chostais a bhaineann le cúram leanaí a ísliú ar mhaithe le teaghlaigh in Éirinn.

Mar aitheantas ar an obair riaracháin sa bhreis atá déanta cuirfidh mé íocaíocht de €3.5m sa bhreis ar fáil roimh dheireadh na bliana - tabharfaidh sin na híocaíochtaí siúd go dtí €18m san iomlán in 2017, méid nach bhfacthas riamh.

Tugaim faoi deara, de réir na gcosúlachtaí luaithe, nach bhfuil an chuid is mó de sheirbhísí ag méadú táillí agus cuirim fáilte roimh sin. Leanfaidh mo Roinn ar aghaidh ag déanamh monatóireachta ar sin sna seachtainí agus míonna amach romhainn.

Cé nach bhfuil an fhianaise ann go bhfuil mí-úsáid á bhaint as fóirdheontais - má tá gá le gníomh tabharfaidh mé faoi.

Chomh maith leis sin, cuirfear tús le hAthbhreithniú Neamhspleách ar Chostas Chúram Leanaí sna seachtainí amach romhainn. Tá clár ama dhocht i gceist freisin agus tuairisceoimid ar ais i gceann deich míosa, in am chun bhonn eolais a chur faoi chinntí maidir le Buiséid 2019.

Mar Aire, bím soiléir i gcónaí. Tá ár spriocanna chúram leanaí uaillmhianach. Caithfidh siad a bheith mar sin má táimid chun blianta d'infheistíocht íseal a chur ina cheart. Tá gá le i bhfad níos mó infheistíochta chun ár spriocanna a chinntiú. Beidh mé ag obair le tuismitheorí, soláthraithe agus comhghleacaithe Rialtais chun cinnte a dhéanamh de go leanfar ar aghaidh le hinfheistíocht i mBuiséad 2018 agus ar aghaidh.'

CRÍOCH//