Results

Plant Breeding & Acclimatization Institute

08/06/2020 | Press release | Distributed by Public on 08/06/2020 03:41

Wizyta Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Strzelcach

W dniu 04.08.2020 odbyło się w Strzelcach spotkanie z Panem Janem Krzysztofem Ardanowskim - Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Udział wzięli również:

Nina Dobrzyńska - Dyrektor Departamentu Klimatu i Środowiska Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Prof. dr hab. Henryk Bujak - Dyrektor Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB

Leszek Chmielnicki - prezes Polskiej Izby Nasiennej

Wiktor Szmulewicz - prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych

dr Karol Marciniak - prezes Hodowli Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR

Mariusz Giermaziak - członek zarządu Hodowli Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR

dr Piotr Kamiński - prezes Hodowli Ziemniaka Zamarte Sp. z o.o. Grupa IHAR

Ze strony Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR udział wzięli:

Wojciech Błaszczak - Prezes Zarządu

dr Zygmunt Nita - Główny specjalista-koordynator hodowli roślin w Spółce

dr Przemysław Matysik - Dyrektor Pionu Hodowli Roślin

Marek Luty - Dyrektor Działu Marketingu i Rozwoju Produktu

Tematem spotkania była analiza sytuacji polskich firm hodowlanych na rynku nasiennym oraz wyzwania i perspektywy stojące przed polską hodowlą roślin.

W gronie łączącym przedstawicieli władzy, rolników, nauki i hodowców omawiano kwestie mające kluczowe znaczenie dla polskiego rolnictwa i branży hodowlano-nasiennej.

[Attachment][Attachment][Attachment][Attachment]