Przedsiebiorstwo Przemyslu Betonow Prefabet Biale Blota SA

08/13/2017 | Press release | Distributed by Public on 08/11/2017 18:17

Raport nr 18 z 13.08.2017 r

RAPORT NR 18/2017 sporządzony: 13 lipca 2017 roku

Raport roczny PREFABET-BIAŁE BŁOTA S.A. za 2016 rok
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów 'PREFABET-BIAŁE BŁOTA' S.A. z siedzibą w Białych Błotach
przekazuje w załączeniu skorygowany raport roczny za 2016 rok wraz z opinią i raportem biegłego z badania
sprawozdania finansowego za 2016 rok.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
'Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect'.

Raport Roczny za 2016 rok skorygowany
Sprawozdanie finansowe za 2016 rok
Opinia i raport biegłego z badania sprawozdania

Osoby reprezentujące Spółkę:
Dariusz Kaczmarek, Prezes Zarządu
Grzegorz Brzykcy, Wiceprezes Zarządu