Lunds universitet

11/14/2019 | Press release | Distributed by Public on 11/14/2019 04:03

Goda relationer i molnet främjar innovation

- Molnet är en samhällsförändrande infrastruktur, och är - precis som elektriciteten - en förutsättning för att det digitala samhället ska fungera. Om inte företagen kan 'cloud sourca' framgångsrikt så kan det bli svårare att upprätthålla ett digitalt samhälle, säger Mirella Muhic, som nyligen disputerat med avhandlingen 'Transition to cloud sourcing - Innovation and competitive advantage' i Innovationsteknik vid Lunds Tekniska Högskola.

Molnet en server ansluten till internet

Molnet beskriver Mirella Muhic som en server uppkopplad till internet där användaren når IT-system, programvara och filer, samt kan samarbeta digitalt oavsett geografisk position.

- Mycket i vårt samhälle är uppkopplat och behöver servertjänster för att fungera. Vi har mobiltelefoner, appar, bankkonton, digitala lås, och att använda molnet som en lagringsplats är nödvändigt för att det uppkopplade livet ska funka, säger Mirella Muhic.

Cloud sourcing viktigt för ett digitalt samhälle

Digitala tjänster som möjliggör nya relationer i molnet kallas för 'cloud sourcing'. Ju bättre ett företag är på att skapa och bibehålla relationer i molnet, desto större möjligheter har företaget att uppnå innovationer och bli konkurrenskraftigt.

- Digitaliseringen är inte enbart en övergående trend, utan en epok som förändrar sättet företag arbetar på, organiserar sig och utvecklas. I molnet möts företag som nyttjar samma tjänster och har samma behov. Företagen delar huvudleverantörer, underleverantörer och mellanhänder - i molnet är alla en del av samma cloud sourcing-arrangemang, säger Mirella Muhic.

Företag som förvaltar sin roll i molnet och är bra på att kommunicera och utveckla sina relationer, har möjlighet att skapa mervärden för sin verksamhet i form av innovationer och konkurrenskraft.

- Inte alla företag lyckas. Många kunder tror att de främst står inför tekniska utmaningar när de flyttar sina IT-system till molnet. En hel del missar att cloud sourcing innebär att gå in i relationer med flera olika molnleverantörer och partners - relationer som behöver underhållas och utvecklas, säger Mirella Muhic.

Överbrygga hinder för en bra relation

Relationsskapandet är inte den enda utmaningen i cloud sourcing. Företagen kan stöta på andra hinder som behöver överbryggas om de ska ha möjlighet att stanna kvar i molnet.

- Barriärerna kan handla om att företagen inte har rätt IT-kompetens för att maximera möjligheterna i molnet, eller att kunder som inte är nöjda med molnleverantören inte kan bryta relationen på grund av ingångna avtal, säger Mirella Muhic.

Ytterligare en utmaning kan vara att företagen inte förberett flytten av sin IT-infrastruktur genom mål, prioriteringar och kommunikation med andra aktörer som använder samma servertjänst.

- Om företagen lyckas undgå hindren är chansen att stanna kvar i molnet och utnyttja fördelarna av relationerna större, säger Mirella Muhic, och lägger en stor del av ansvaret på företagens ledning.

Företagsledningen måste förstå skiftet och ha insikt i hur cloud sourcing kan ge konkurrensfördelar och innovationsmöjligheter.

- Det är avgörande för företaget om det vill ha kvar sin position på marknaden, säger Mirella Muhic.

Mer om Mirella Muhics forskning:
'Transition to cloud sourcing - Innovation and competitive advantage'