National Control Commission for Prices and Energy

08/10/2017 | Press release | Distributed by Public on 08/10/2017 01:06

Komisija suderino AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo pakeitimus

Siekiant užtikrinti aiškią ir skaidrią pasinaudojimo elektros tinklais tvarką visiems rinkos dalyviams, Komisija suderino AB 'Energijos skirstymo operatorius' Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo pakeitimus.

Esminiai pakeitimai:
• numatyta, kad elektros energiją gaminantiems vartotojams (buitiniams vartotojams, biudžetinėms ar viešosioms įstaigoms, gaminančioms elektros energiją savo reikmėms bei ūkio poreikiams) bus taikomos vienodos prijungimo prie elektros energijos skirstymo tinklų sąlygos ir reikalavimai, kaip ir elektros energijos gamintojams, kuriems netaikomos skatinimo priemonės;
• keičiasi informacijos teikimo apie vykdomus projektus tvarka: gamintojai įsipareigoja elektros tinklų operatoriui paštu arba el. paštu kiekvieną ketvirtį, ne vėliau kaip per 10 d. nuo ketvirčio pabaigos, teikti informaciją apie vykdomo projekto eigą ir ketinimų protokolo sąlygų vykdymą (anksčiau ši informacija buvo teikiama iki kiekvieno mėnesio 10 d.);
• numatyta, kad gamintojui negavus patvirtinimo apie išduotą leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus per Elektros energetikos įstatyme nustatytą terminą, gamintojas turi teisę kreiptis į tinklų operatorių dėl prijungimo sąlygų išdavimo, pateikdamas įrodymus, jog nuo kreipimosi į leidimus išduodančią instituciją praėjo daugiau nei 30 kalendorinių dienų.