Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia

04/20/2017 | Press release | Distributed by Public on 04/20/2017 06:19

Izjava ob predstavitvi novega osnutka koroške deželne ustave

20. 4. 2017

Ljubljana, 20. april 2017 - Ministrstvo za zunanje zadeve pozdravlja izrecno navedbo Slovencev v novem osnutku koroške deželne ustave kot zgodovinski korak in priznanje kolektivnih pravic slovenske narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem.

Ministrstvo za zunanje zadeve bo še naprej pozorno spremljalo nadaljnje korake sprejemanja deželne ustave Koroške in podpiralo rešitve, ki bodo odražale legitimna pričakovanja slovenske narodne skupnosti glede spoštovanja pravic, ki izhajajo iz Državne pogodbe o ponovni vzpostavitvi neodvisne in demokratične Avstrije in zvezne ustave Republike Avstrije. V tem smislu tudi podpiramo dodatne predloge organizacij slovenske narodne skupnosti k osnutku 5. člena deželne ustave glede uresničevanja jezikovnih pravic slovenske narodne skupnosti v temeljnem aktu dežele Koroške.

Ministrstvo za zunanje zadeve pozdravlja reden in konstruktiven dialog med predstavniki slovenske narodne skupnosti in vodilnimi političnimi predstavniki dežele Koroške, ki prispeva h krepitvi obojestranskega spoštovanja, strpnosti in sožitja med slovensko narodno skupnostjo in večinskim narodom na avstrijskem Koroškem.