Ministry of Economic Development and Technology of the Republic of Slovenia

07/13/2017 | Press release | Distributed by Public on 07/14/2017 02:06

Objavljen nov Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti

13. 7. 2017

Ljubljana, 13. julij 2017 - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v Uradnem listu RS (št. 35/2017, z dne 7. 7. 2017) objavilo nov Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti. Pravilnik prinaša posodobitve in razbremenitve minimalnih standardov in obsega storitev v prehrambnih in gostinskih obratih.

Ključne novosti, ki jih prinaša pravilnik:
- minimalni standardi opremljenosti nastanitvenih obratov so posodobljeni in poenostavljeni v skladu s smernicami Hotelstarsa (poenostavljeni kriteriji minimalnega obsega storitev in opreme v sobi),
- poenostavljen minimalni kriterij velikosti sob in velikosti postelj,
- poenostavljen minimalni kriterij stranišč,
- črtani minimalni kriteriji komunikacijskih poti (hodniki, dvigala), parkirišč, dnevnega bivalnega prostora za goste,
- poenostavljeni kriteriji minimalne komunalne oskrbe (zgolj pitna voda in odvajanje komunalnih voda, ne pa več: električna energija, dostop do javne ceste, telefon),
- dodane so izven standardne oblike nastanitve (npr. glamping, hiške na drevesih, vinski sodi, čebelnjaki ipd. inovativne oblike nastanitve),
- izbrisane so določbe, ki so urejene v drugih predpisih.

Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo: »S tem pravilnikom smo posodobili minimalne standarde, ob tem pa smo bili pozorni, da nismo vplivali na nižanje kakovosti storitev za goste. Poenostavili ali izbrisali smo kriterije, ki so se izkazali za nepotrebne administrativne ovire, ki so gostincem povzročale stroške, niso pa imeli neposredne povezave s kakovostjo storitve. Zavedati se moramo, da smo imeli v do sedaj veljavnem pravilniku tudi kriterije, ki so po smernicah Hotelstarsa, ki veljajo v petnajstih evropskih državah, obvezni za kategorije od treh zvezdic naprej - mi pa smo jih zahtevali že kot minimalne standarde, torej za eno zvezdico. Kljub temu pa od gostincev pričakujemo, da bodo svojim gostom zagotavljali primeren nivo kakovosti glede na cenovno in trženjsko politiko, ki jo vodijo. Ne bo pa več država tista, ki bo od vsakega gostinca zahtevala, da izpolnjuje minimalne kriterije, ki so bistveno več kot to. Prav je, da se vsi zavedamo, da je naloga države predpisati minimalne standarde, od gostincev pa seveda pričakujemo nadgradnjo in prevzemanje odgovornosti.«

Pravilnik je usklajen z zbornicami (TGZS, OZS, KGZS, ZTKS), TIRS in pristojnimi ministrstvi (MKGP, MOP, MJU).