Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Estonia

02/22/2021 | Press release | Distributed by Public on 02/22/2021 09:53

Välisminister ÜRO Inimõiguste Nõukogus: Eestil on jõhkrate inimõigusrikkumiste suhtes nulltolerants

Täna, 22. veebruaril osales välisminister Eva-Maria Liimets videosõnavõtuga ÜRO Inimõiguste Nõukogu 46. istungjärgul.

Minister väljendas toetust rahvusvaheliste organisatsioonide veelgi aktiivsemale tegevusele inimõiguste kaitsmisel kogu maailmas. 'Rahvusvahelise stabiilsuse säilitamiseks ja kindlustamiseks on oluline, et ÜRO süsteemi kolm põhisammast - inimõigused, rahu ja julgeolek ning majanduslik ja sotsiaalne areng - oleksid üksteisega tihedalt integreeritud,' sõnas minister Liimets.

Eesti on toonud kiireloomulisi lahendusi vajavaid inimõiguste rikkumisi ka ÜRO Julgeolekunõukogu päevakorda. 'ÜRO Julgeolekunõukogu liikmena peab Eesti konfliktide ärahoidmist Julgeolekunõukogu töö lahutamatuks osaks. Inimõiguste ränk rikkumine hoiatab üldjuhul selgelt ja varakult pingete kasvu ja võimaliku konflikti eest, mistõttu riikideülene koostöö on julgeolekuohtude ennetamisel ülioluline,' lisas minister Liimets.

Oma kõnes kinnitas minister, et soopõhine ja laste vastu suunatud vägivald on vastuvõetamatu. Samuti mõistis ta hukka rahumeelsete protestijate ja sõltumatu meedia esindajate füüsilise ründamise Valgevenes. 'Eesti toetab rünnakute korraldajate vastutusele võtmist ning rõhutab nii veebis kui ka väljapool toimiva sõnavabaduse tähtsust,' ütles välisminister.

Samuti kritiseeris minister Venemaa võimude jõuaktsioone tuhandete protestijate vastu, kes kogunesid toetama vahistatud opositsiooniesindajat Aleksei Navalnõid. 'Võimude julm käitumine Navalnõid toetama kogunenud meeleavaldajate suhtes on lubamatu järg juba aastaid kestnud kodanikuühiskonna, sõltumatu meedia ja opositsiooni mahasurumisele Venemaal.'

Välisminister tervitas oma esinemises ka Ameerika Ühendriikide otsust taasalustada suhtlust ÜRO Inimõiguste Nõukoguga.

Samuti osales välisminister täna Inimõiguste Nõukogu istungi raames toimunud Genfi desarmeerimiskonverentsi kõrgetasemelisel kohtumisel.

24. veebruaril osaleb välisminister multilateralismi alliansi kohtumisel, mille kutsusid kokku Prantsusmaa ja Saksamaa välisministrid.

Eesti sõnavõtt täismahus (inglise keeles): https://vm.ee/et/uudised/statement-minister-foreign-affairs-estonia-eva-...

Lisainfo:
välisministeerium
avalike suhete osakond
[email protected]