Ministry of the Interior of the Republic of Slovenia

10/12/2017 | Press release | Distributed by Public on 10/12/2017 06:20

Vlada sprejela pobudo za spremembo dogovora s Hrvaško o mejni kontroli na Obrežju

12. 10. 2017

Vlada sprejela pobudo za spremembo dogovora s Hrvaško o mejni kontroli na Obrežju

Vlada RS je na današnji seji sprejela pobudo za sklenitev Dogovora o spremembi dogovora med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi skupnih službenih mest za opravljanje mejne kontrole. Vlada Republike Slovenije ob tem pooblašča ministrico za notranje zadeve mag. Vesno Györkös Žnidar, da podpiše usklajeni dogovor.

7. aprila 2017 sta Slovenija in Hrvaška začeli opravljati obvezno sistematično preverjanje vseh potnikov pri prestopu zunanje schengenske meje. Po uvodnih dnevih, ki so prinesli povečane in nesorazmerno dolge čakalne dobe na mejnih prehodih, sta državi pristopili k skupnemu oblikovanju možnih rešitev. Tako sta izkoristili možnost odstopa od sistematične mejne kontrole in se zavezali k izvajanju tehničnih smernic, ki jih je oblikovala Evropska komisija.

Kot eno izmed poskusnih rešitev je hrvaška stran predlagala začasno prekinitev izvajanja dogovora o skupni mejni kontroli med turistično sezono na mejnem prehodu Obrežje, da bi lahko analizirali vplive te rešitve na pretočnost prometa. Obe državi sta se dogovorili, da hrvaški policisti 26. junija 2017 ponovno začnejo opravljati mejno kontrolo na mejnem prehodu Obrežje v svojih prostorih. Rešitev se je izkazala kot učinkovita.

Na podlagi poskusnega ločenega opravljanja mejne kontrole, ugotovitev analize in v pričakovanju novih funkcionalnosti mejne kontrole (sistem vstopa/izstopa, ETIAS) se ustrezno spremeni Dogovor med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi skupnih službenih mest za opravljanje mejne kontrole, torej le glede mejnega prehoda Obrežje.