Results

Euronav NV

07/06/2021 | Press release | Distributed by Public on 07/06/2021 00:02

Euronav sluit samenwerkingsverband voor de ontwikkeling van op ammoniak varende tankers en koopt nieuwbouwschepen

Euronav sluit samenwerkingsverband voor de ontwikkeling van op ammoniak varende tankers en koopt nieuwbouwschepen

Subscribe

06 Jul 2021 08:00 CEST

Company Name

EURONAV

ISN

BE0003816338

Market

Euronext

Symbol

EURN

EURONAV SLUIT SAMENWERKINGSVERBAND VOOR DE ONTWIKKELING VAN OP AMMONIAK VARENDE TANKERS EN KOOPT NIEUWBOUWSCHEPEN

• Samenwerkingsverband om de ontwikkeling van dual fuel ammoniaktankers te versnellen

• Euronav koopt drie moderne Suezmax-schepen bij Hyundai Heavy Industries

• De Vennootschap licht de optie voor de aankoop van een derde nieuwbouw VLCC

ANTWERPEN, België, 6 juli 2021 - Euronav NV (NYSE: EURN & Euronext: EURN) ('Euronav' of de 'Vennootschap') kondigt een Joint Development Program (JDP) aan met de grootste scheepsbouwer ter wereld, Hyundai Heavy Industries (HHI) en de classificatiebureaus Lloyd's Register en DNV, om de ontwikkeling van op dual fuel ammoniak (NH3) uitgeruste VLCC- en Suezmax-schepen te helpen versnellen. De initiële looptijd van het JDP is drie jaar.

Hugo De Stoop, CEO van Euronav: 'De scheepvaart gaat een tijdperk in van snelle technologische ontwikkelingen en toenemende milieu-inspanningen die een sterke deskundigheid vereisen. Samenwerken met deze belangrijke partners aan het veilige transport en de commercialisering van nieuwe technologieën is van groot belang voor de globale maritieme industrie. Deze samenwerking zal de ontwikkeling en aanvaarding van ammoniak als één van de sleuteloplossingen voor de scheepvaartsector versnellen.'

Sinds het begin van dit jaar heeft Euronav aanzienlijk geïnvesteerd in haar vloot: de Vennootschap kocht 2 Suezmax-schepen aan via overname van bestaande contracten, en heeft de plaats overgenomen van eigenaars die niet in staat waren hun contracten voor de bouw van twee VLCC-nieuwbouwschepen uit te voeren. Euronav bevestigt vandaag dat het daarenboven nieuwe contracten heeft afgesloten voor de bouw van 3 Suezmax-schepen en dat het de optie om een derde VLCC te bouwen, waarvan sprake in het persbericht van 22 april 2021, gelicht heeft.

De levering van al deze nieuwbouwschepen verloopt gespreid, zodat alle betrokken partijen concrete vooruitgang kunnen boeken in de ontwikkeling van met amonniak uitgeruste tankers.

Elk van deze nieuwbouwschepen werd besteld in lijn met het vlootverjongingsprogramma van Euronav en presteert nu al beter dan alle andere bestaande schepen wat brandstofverbuik en emissies betreft, en dan in het bijzonder de oudere schepen die vanwege hun leeftijdsprofiel uit de vloot zullen verdwijnen. Bovendien zullen de schepen geleidelijk en in toenemende mate klaar zijn om in een later stadium omgebouwd te worden tot met dual fuel ammoniak uitgeruste schepen, met behoud van de mogelijkheid om ze om te bouwen tot dual fuel LNG-schepen, indien dit meer zinvol zou zijn op commercieel vlak.

De drie Suezmax-schepen kosten 199,2 miljoen USD (66,4 miljoen USD per schip). De schepen worden opgeleverd in het derde kwartaal van 2023 en het eerste kwartaal van 2024. De oplevering van de derde VLCC is gepland voor het tweede kwartaal van 2023. Euronav zal deze aankopen financieren met bestaande kredietfaciliteiten en met door activa gedekte nieuwe leningen.

De flexibiliteit die deze schepen bieden kan enkel worden gerealiseerd door de laatste technologische ontwikkelingen, die continue op de markt komen, nauw op te volgen. Zoals bij elke nieuwe technologie, is het belangrijk om zo veel en zo vroeg mogelijk te begrijpen hoe deze op een veilige, betrouwbare en efficiënte manier kan worden gebruikt.

De scheepvaart staat aan het begin van een intense periode. Het moet nieuwe technologieën toepassen en tegelijkertijd ambitieuze emissiereductiedoelstellingen halen én de strengste veiligheidsnormen handhaven. Het JDP is een samenwerking tussen gespecialiseerde partijen om deze technologische vooruitgang te helpen versnellen. Deze samenwerking zal ervoor zorgen dat Euronav en haar partners controle krijgen over, maar toch flexibiliteit behouden bij, de ontwikkeling van toekomstige specificaties voor een nieuwe generatie ruwe olietankers. Voor Euronav en haar stakeholders is het van cruciaal belang dat de emmisienormen worden gehandhaafd. En aangezien de scheepsbouwcapaciteit voor grote olietankers tot minstens 2025 waarschijnlijk beperkt zal zijn, gelooft Euronav dat dit de Vennootschap een competitief voordeel zal opleveren binnen haar bestaande duurzaamheidsbeleid.

In de huidige snel veranderende en volatiele omgeving, meent Euronav dat het belangrijk is om flexibiliteit in te bouwen en tegelijkertijd bij te dragen aan de wereldwijde inspanning om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, wat essentieel is voor haar eigen economische duurzaamheid.

* * *

Contact: Brian Gallagher - Head of IR, Research and Communications & Member of the Management Board Tel: +44 20 78 70 04 36 Email: [email protected]

Bekendmaking resultaten tweede kwartaal 2021: Donderdag 12 augustus 2021

Over Euronav

Euronav is een onafhankelijke tankerrederij die instaat voor het zeevervoer en de opslag van ruwe olie en petroleumproducten. De maatschappelijke zetel van de Vennootschap is gevestigd te Antwerpen, België. Daarnaast heeft Euronav kantoren verspreid over Europa en Azië. Euronav noteert op Euronext Brussels en op de NYSE onder het symbool EURN. Euronav verhandelt zijn schepen op de spotmarkt alsook onder langetermijnbevrachtingsovereenkomsten. VLCC-schepen op de spotmarkt worden uitgebaat binnen de Tankers International pool, waarvan Euronav één van de grootste partners is. De vloot uitgebaat door Euronav bestaat uit 2 V-Plus-schepen, 48 VLCC's (waarvan drie nog opgeleverd moeten worden), 30 Suezmax-schepen (waarvan 1 schip in joint venture, twee onder tijdsbevrachtingsovereenkomsten en vijf schepen die nog opgeleverd moeten worden), en 2 FSO-schepen (beide in 50%-50% joint venture).

Vooruitzichten

De aangelegenheden besproken in dit persbericht kunnen vooruitzichten bevatten. De Private Securities Litigation Reform Act van 1995 biedt bescherming onder de safe harbor bepalingen voor vooruitzichten teneinde vennootschappen aan te moedigen om toekomstgerichte informatie over hun bedrijfsactiviteiten te verstrekken. Vooruitzichten omvatten verklaringen over plannen, doelstellingen, doelen, strategieën, toekomstige gebeurtenissen of prestaties en onderliggende veronderstellingen en andere verklaringen, verschillend van de verklaringen van historische feiten. De Vennootschap wenst gebruik te maken van de bescherming onder de safe harbor bepalingen van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995 en neemt deze caveat op in verband met deze safe harbor wetgeving. De woorden 'geloven', 'anticiperen', 'trachten', 'inschatten', 'voorspellen', 'projecteren', 'plannen', 'potentieel', 'zouden', 'kunnen', 'verwachten', 'in afwachting van' en gelijkaardige uitdrukkingen wijzen op vooruitzichten.

De vooruitzichten in dit persbericht zijn gebaseerd op verscheidene veronderstellingen, waarvan vele op hun beurt zijn gebaseerd op verdere veronderstellingen waaronder, zonder beperking, de analyse van historische operationele trends door het management, de gegevens opgenomen in onze database en andere gegevens van derden. Hoewel wij geloven dat deze veronderstellingen redelijk waren toen ze gemaakt werden, omdat deze veronderstellingen inherent zijn aan significante onzekerheden en onvoorziene omstandigheden die moeilijk of onmogelijk te voorspellen zijn en buiten onze controle zijn, kunnen wij u niet garanderen dat wij deze verwachtingen, overtuigingen of projecties zullen bewerkstelligen of volbrengen.

Naast deze belangrijke factoren, zijn er in onze ogen ook andere belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk kunnen verschillen van deze die besproken werden in de vooruitzichten. Deze omvatten het falen van een tegenpartij om een contract volledig uit te voeren, de sterkte van de wereldeconomieën en -valuta's, algemene marktomstandigheden met inbegrip van schommelingen in vrachttarieven en in de waarde van schepen, wijzigingen in de vraag naar en het aanbod van tonnage, wijzigingen in onze beheerskosten met inbegrip van bunkerprijzen, droogdokkosten en verzekeringskosten, de markt voor onze schepen, de beschikbaarheid van financiering en herfinanciering, de prestatie van de tegenpartij onder bevrachtingsovereenkomsten, de mogelijkheid om financiering te verkrijgen en te voldoen aan de convenanten in dergelijke financieringsovereenkomsten, veranderingen in gouvernementele regelgeving of reglementering of acties ondernomen door regelgevende instanties, potentiële aansprakelijkheid bij lopende of toekomstige geschillen, defecten bij schepen en situaties van off-hire en andere factoren. Dit persbericht dient te worden samengelezen met het Belgische jaarverslag alsook de documenten ingediend bij de U.S. Securities and Exchange Commission ('SEC'), waaronder maar niet beperkt tot het jaarverslag op Formulier 20-F, voor een meer volledige bespreking van deze en andere risico's en onzekerheden.

20210706-eurn-joint-development-program-and-newbuildingsnl.pdf

Source

Euronav

Provider

Euronext