CAFIA - Czech Agriculture and Food Inspection Authority

03/26/2019 | News release | Distributed by Public on 03/26/2019 05:12

Potravinářská inspekce zjistila další případy klamání o obsahu masa u masných výrobků

26. 03. 2019

Dva případy klamání spotřebitelů o obsahu masa zjistili inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) při kontrole masných výrobků, uváděných na trh prodejcem Lidl Česká republika v.o.s., Na Okrouhlíku 1707/25a, Hradec Králové.

U níže uvedených šarží masných výrobků výrobce PAMAPOL S.A., ul. Wieluńska 2, 97-438 Rusiec, Polsko, potvrdily aktuální výsledky laboratorních rozborů nižší, než na obalu uvedený obsah masa:

- Pikok Kuřecí maso - Sterilovaný masný výrobek - konzerva, hmotnost 280 g, datum minimální trvanlivosti (DMT): 23.11.2020. šarže: L 15583. Výrobce na obalu deklaroval obsah masa 80%, analýza prokázala přítomnost masa v množství 72,1 %.

- Pikok Chalupářské vepřové maso - Sterilovaný masný výrobek - konzerva, hmotnost 300 g. Datum minimální trvanlivosti (DMT): 20.12.2020, šarže: L: 17660. Oproti deklarovaným 89% masa analýza potvrdila přítomnost pouze 78, 9%.

Inspekce kontrolované osobě uložila, aby předmětné šarže stáhla z tržní sítě a dále aby provedla analýzy zaměřené na obsah masa v akreditovaných laboratořích u pěti dalších dodaných šarží těchto potravin a to na vlastní náklady.

O obdobném zjištění (stejný výrobce a typ konzerv) inspekce informovala již vloni v tiskové zprávě. Vzhledem k opakovaným zjištěním falšování u tohoto druhu komodity bude inspekce i nadále pokračovat v kontrolách s nesníženou intenzitou.

SZPI s kontrolovanou osobou zahájí správní řízení o uložení pokuty.

Zpracoval: Radoslav Pospíchal, referent mediální komunikace, tel.:+420 542 426 613

26. 3. 2019