Ministry of Infrastructure of the Republic of Slovenia

01/11/2018 | Press release | Distributed by Public on 01/11/2018 07:05

163. redna seja vlade

11. 1. 2018

Vlada razširila območje koprskega tovornega pristanišča
Vlada RS je na današnji seji izdala spremembe in dopolnitve Uredbe o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture v tem pristanišču. Z uredbo se bo razširilo območje koprskega tovornega pristanišča in ta širitev bo omogočila izgradnjo novega, Srminskega vhoda v pristanišče. Uredba bo objavljena v Uradnem listu RS.

Gre za širitev v skupni površini 14.240 m2, na parc. št. 878/59 v velikosti 7.057 m2, parc. št. 878/64 v velikosti 1.198 m2 in parc. št. 878/65 v velikosti 5.985 m2, vse k. o. Ankaran.

Uredba tudi nalaga koncesionarju, da mora pridobiti obratovalno dovoljenje.