Bamboo Capital JSC

03/20/2017 | News release | Distributed by Public on 03/19/2017 23:48

Báo cáo kiểm toán 2016 của TRACODI - Lợi nhuận đạt 73,6 tỷ đồng, tăng 124% so với năm 2015

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải Tracodi (TCD) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán, trong đó doanh thu thuần đạt 832 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 73,4 tỷ đồng, tăng 337% và 124% so với năm 2015.

Trong năm 2016, tổng tài sản của TCD đạt 2.449 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu tăng hơn gấp ba lần đạt gần 383 tỷ đồng. Tiền và tiền tương đương cuối kỳ của TCD cũng tăng lên 42,8 tỷ đồng, hơn gấp 2 lần so với cùng kỳ năm trước, cho thấy dòng tiền thu vào được TCD duy trì ổn định trong năm qua. Theo đó, tính thanh khoản, cụ thể là khả năng thanh toán nhanh của TCD đã được cải thiện đáng kể, tăng từ 1,22 lần trong năm 2015 lên 2,53 lần trong năm 2016. Công ty cũng đặt kế hoạch doanh thu năm 2017 và 2018 lần lượt ở mức 918 tỷ và 1.029 tỷ đồng tương ứng cổ tức năm 2017 dự kiến 10% và 12% cho năm 2018.

Ngày 31/03/2017, Công ty thực hiện chốt danh sách Cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và TCD dự kiến sẽ niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) vào đầu Quý 2/2017.

Để có thể cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin trọng yếu đến Quý Cổ đông và nhà đầu tư, TCD sẽ tổ chức chương trình 'Hội nghị nhà đầu tư' vào lúc 15h00 ngày 18/04/2017 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Để đăng ký tham dự, Quý Cổ đông và Nhà đầu tư vui lòng liên hệ với:

· Ông Trần Ngọc Vinh - Trưởng phòng Quan hệ nhà đầu tư TCD; Tel: 08-38330314 - ext 126; Email: [email protected]

· Ông Đặng Hữu Hiếu - Chuyên viên phòng Quan hệ nhà đầu tư TCD; Tel: 08-38330314 - ext 126; Email: [email protected]