Government of Norway

08/10/2018 | Press release | Distributed by Public on 08/10/2018 07:24

Inviterer Troms og Finnmark til møte om sammenslåingen

Departementet tar ikke over arbeidet i fellesnemnda, slik Troms ber om. - Jeg vil invitere Troms og Finnmark fylkeskommuner til et møte for å ha dialog om hvordan fylkeskommunene kan arbeide videre, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Troms fylkesting vedtok i dag at de ikke vil starte arbeidet med sammenslåingen av Troms og Finnmark, så lenge Finnmark ikke vil delta i arbeidet.

Departementet har, etter ønske fra Troms, fastsatt sammensetning og mandat for fellesnemnda. Dette gjorde departementet etter at de to fylkeskommunene selv ikke kom til enighet. Forskriften ble endret før sommeren for å legge til rette for at Troms skulle kunne gjennomføre fellesnemndas arbeid uten deltakelse fra Finnmark.

- Fylkeskommunene har et lovpålagt ansvar for å gjennomføre sammenslåingen. Jeg har gjort det jeg kan for å få prosessen i gang. Fylkeskommunene er best tjent med å utforme den nye fylkeskommunen selv, sier Mæland.

- Når to fylkeskommuner skal slå seg sammen skal det tas mange viktige avgjørelser som gjelder innbyggerne, næringslivet og de ansatte i den nye fylkeskommunen. Slike beslutninger tas best lokalt, sier statsråden.

Stortinget vedtok sammenslåingen av Troms og Finnmark 8. juni 2017 som en del av en nasjonal regionreform. Fylkeskommunene, som er vedtatt slått sammen, er pålagt i lov å forberede sammenslåingen blant annet ved å opprette en fellesnemnd.

Sammenslåingen av Troms og Finnmark - invitasjon til møte (PDF)

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.