Ministry of National Defence of the Republic of Lithuania

11/13/2017 | News release | Distributed by Public on 11/13/2017 04:33

Algirdo bataliono kariai ruošiasi budėti Jungtinės Karalystės vadovaujamose Jungtinėse ekspedicinėse pajėgose

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotojo pėstininkų bataliono kariai pradeda ruoštis naujai užduočiai. Bataliono 3-iosios mechanizuotosios pėstininkų kuopos kariai, įgiję patirties budėdami šiais metais NATO ypač greito reagavimo pajėgose Danijos kovines grupes sudėtyje, nuo 2018 m. sausio 1 d. tęs budėjimą Jungtinės Karalystės vadovaujamose Jungtinėse ekspedicinėse pajėgose (angl. JEF). Ruošdamiesi šiai užduočiai, Algirdo bataliono kariai išvyko į Daniją, kur iki lapkričio 26 d. kartu su Danijos kariuomenės Dragūnų batalionu dalyvaus vertinimo pratybose 'Brave Lion'.

Jungtinės Karalystės vadovaujamos Jungtines ekspedicinės pajėgos (angl. Joint Expeditionary Force, JEF) įsteigtos 2015 metais. Kuriamoms pajėgoms, kurios galės būti panaudotos atsakui į krizę bet kuriame pasaulio taške, pajėgumus taip pat skiria Danija, Estija, Latvija, Nyderlandai, Norvegija bei nuo šių metų vasaros prie pajėgų prisijungusios Švedija ir Suomija.

Lietuva Jungtinėms ekspedicinėms pajėgoms yra deklaravusi štabo karininką - jis nuo 2016 m. pradžios tarnauja Nuolatinės parengties jungtinėje vadavietėje Nortvude, taip pat pėstininkų kuopą (apie 150 karių), medicinos specialistą bei nacionalinį paramos elementą.

Kuriamos Jungtinės ekspedicinės pajėgos bus aukštos parengties, jų tikslas - vykdyti plataus spektro karines operacijas, įskaitant atgrasymo, kovinių veiksmų ir humanitarinės pagalbos teikimo. Pajėgos taip pat galės dalyvauti ir NATO, Jungtinių Tautų, valstybių partnerių vadovaujamose tarptautinėse operacijoje. Dėl Jungtinėms ekspedicinėms pajėgoms skirtų vienetų panaudojimo sprendimus priima juos delegavusios valstybės.

Jungtinių ekspedicinių pajėgų steigimo memorandumas buvo pasirašytas 2015 m. lapkričio 30 dieną Londone. Planuojama, visą operacinį pajėgumą JEF pasieks 2018 metais.

JEF Lietuvai - tai dar viena patikima greitojo reagavimo karinė priemonė, leisianti greitai reaguoti į saugumui kylančias grėsmes. Dalyvaudama kuriant JK vadovaujamas ekspedicines pajėgas Lietuva stiprina karinį bendradarbiavimą su šiose pajėgose dalyvaujančiomis šalimis, ir ypač Jungtine Karalyste, su kuria bendradarbiavimas saugumo ir karinėje srityse per keletą pastarųjų metų tapo labai intensyvus.

LDK Algirdo mechanizuotojo pėstininkų bataliono nuotraukos