Zetatrans Logisticke usluge AD

06/29/2017 | Press release | Distributed by Public on 07/03/2017 03:37

Saopštenje za javnost Jun 2017. (59.8 KB)

SAOPSTENJE ZA JAVNOST

Na konstitutivnoj sjednici Odbora direktora ,,Zetatrans" AD, odrzanoj po zavrsenoj Skupstini akcionara, za predsjednika Odbora direktora imenovan je Ernest Gortan.

Na prvoj redovnoj sjednici novoizabranog Odbora direktora ,,Zetatrans" AD, Dalibor Stojanov sporazumno se razrijesava sa funkcije izvrsnog direktora zakljucno sa danom 30.06.2017. godine, zbog preuzimanja druge funkcije u koncernu lntereuropa dd.

Za novog izvrsnog direktora od 01.07.2017. godine imenovan je Tomaz Koder, diplomirani ekonomista, koji ima 22. godine radnog iskustva na podrucju logistike. U koncernu lntereuropa dd je obavljao razlicite funkcije. Do imenovanja bio je angazovan zasefa poslovne jedinice.