Results

Statistical Office of The Republic of Slovenia

08/09/2018 | Press release | Distributed by Public on 08/09/2018 02:35

Izvoz in uvoz v juniju 2018 višja kot v juniju 2017

Izvoz in uvoz v juniju 2018 višja kot v juniju 2017

Izvoz v juniju 2018 je znašal 2,7 milijarde EUR in je bil za 9,0 % višji od izvoza v juniju 2017, uvoz pa je znašal 2,6 milijarde EUR in je bil za 8,4 % višji od uvoza v juniju 2017. Vrednost izvoza v juniju 2018 je bila druga najvišja v tem letu (višja je bila dotlej le vrednost v marcu), vrednost uvoza pa je bila tretja najvišja (višji sta bili vrednosti v maju ter v marcu). Glede na mesečno povprečje izvoza in uvoza v letu 2017 je bil izvoz v juniju 2018 višji za 15,7 %, uvoz pa za 11,8 %.

V blagovni menjavi s tujino je bil v juniju 2018 ustvarjen presežek v vrednosti 154,5 milijona EUR, najvišji v letošnjem letu. Pokritost uvoza z izvozom v juniju 2018 je bila 106,0-odstotna.

Blagovna menjava z državami članicami EU v juniju 2018 višja kot v juniju 2017

S trgovanjem z državami članicami EU je Slovenija v juniju 2018 ustvarila 76,6 % vsega izvoza in 78,0 % vsega uvoza. V države članice EU je Slovenija v juniju 2018 izvozila za 2,1 milijarde EUR (ali za 9,3 % več kot v juniju 2017), od tam pa uvozila za 2,0 milijarde EUR (ali za 4,1 % več kot v juniju 2017). Junijski presežek v blagovni menjavi z državami članicami EU v vrednosti 83,0 milijona EUR je bil najvišji v letošnjem letu.

Izvoz v države, ki niso članice EU, je v juniju 2018 znašal 637,3 milijona EUR (ali za 7,9 % več kot v juniju 2017), uvoz iz omenjenih držav pa je znašal 565,9 milijona EUR (ali za 27,1 % več kot v juniju 2017). Presežek v blagovni menjavi pri trgovanju z državami, ki niso članice EU, je v juniju 2018 znašal 71,4 milijona EUR.

Blagovna menjava v prvem polletju 2018 višja kot v istem obdobju 2017

Izvoz je v prvih šestih mesecih leta 2018 znašal 15,5 milijarde EUR (ali za 11,2 % več kot v istem obdobju 2017), uvoz pa je znašal 15,1 milijarde EUR (ali za 10,9 % več kot v istem obdobju 2017). V prvem polletju 2018 je bil ustvarjen presežek v blagovni menjavi s tujino (znašal je 417,5 milijona EUR), pokritost uvoza z izvozom pa je bila 102,8-odstotna.

V prvem polletju 2018 sta bili najpomembnejši državi partnerici Nemčija in Italija tako pri izvozu kot uvozu. Glavni izvozni proizvodi v tem obdobju so bili iz skupin osebni avtomobili in zdravila, glavni uvozni proizvodi pa iz skupin osebni avtomobili in olja, dobljena iz nafte in bituminoznih materialov.